70. výročie založenia NATO

Sedemdesiate výročie vzniku NATO a 15. rokov Slovenska v Aliancii sú významnými míľnikmi v našej Euroatlantickej histórii.

NATO je najdlhšie fungujúcou obrannou alianciou od 15. storočia. Ani jeden jej člen za toto obdobie nebol napadnutý a naďalej ostáva najdôležitejším garantom bezpečnosti nielen Slovenska, ale aj celého Transatlantického priestoru. Počas 70. rokov musela Aliancia čeliť rôznym výzvam a hrozbám, ktoré dokázala spoločne so svojimi spojencami zvládnuť.

Aj dnes čelí výzvam a hrozbám, na ktoré sa musí adaptovať. Tie výzvy vnímame nielen v okolí Aliancie, ale aj medzi jej spojencami. U nás je NATO predmetom rôznych dezinterpretácií zmyslu a pôsobenia ako garanta našej bezpečnosti spochybňované aj niektorými politikmi, ktoré majú za následok, že mnoho ľudí podlieha mylným predstavám o NATO. Preto je dôležité, aby sme vnímali NATO ako našu organizáciu, ktorá tu nie je preto, aby nás vtiahla do vojny, ale aby nás pred ňou ochránila.

 

ŽIADNE KOMENTÁRE