Ako trollovia polarizujú internetové diskusie

Ako trollovia polarizujú internetové diskusie

Vedci z Oxfordu a Amsterdamu skúmali, koľko času treba na polarizáciu twitterovej debaty. Petrohradskej „trollej farme“ na to stačí zopár dní.

Pomocou nových výpočtových a štatistických metód výskumníci analyzovali účinky tvítov z IRA (Internet Research Agency) na priebeh diskusie #BlackLivesMatter o rasových problémoch. Výsledky ukázali, že aktivita kremeľských trollov mala hmatateľný dosah na celkové vyznenie debaty.

IRA sa zviditeľnila rozsiahlymi operáciami, ktorých úlohou bolo ovplyvniť verejnú mienku v Rusku, ale aj v zahraničí. Najznámejšie je ovplyvňovanie voličov počas amerických prezidentských volieb v roku 2016. Agentúra z Petrohradu na to využívala sieť falošných internetových účtov, webových stránok, ako aj lokálnych spravodajských portálov. Dôležitú úlohu pri tom zohrala aj ruská vojenská rozviedka, ktorá poskytla „heknuté“ informácie z prostredia americkej Demokratickej strany.

Hnutie Black Lives Matter protestuje proti policajnému násiliu voči Afroameričanom a oslovuje veľké množstvo podporovateľov, ale aj odporcov. Špeciálny vyšetrovací výbor amerického senátu zistil, že falošné twitterové účty sa pri tejto téme vyjadrovali za obe strany diskusie a provokatívnymi správami zvyšovali nevraživosť a agresivitu medzi oboma tábormi.

Aktuálny výskum dokázal, že existuje vzťah medzi polarizáciou a aktivitou IRA na Twitteri. Tento efekt sa neprejavil okamžite, ale tri až desať dní od zmanipulovania diskusie. Vrchol polarizácie nastával v siedmom až deviatom dni, potom už dochádzalo k poklesu na pôvodnú úroveň.

Polarizovaním twitterových správ, dosiahla IRA vhodné podmienky na šírenie dezinformácií. Ostrý rozpor medzi dvoma diskutujúcimi skupinami zvyšuje akceptáciu falošných a zavádzajúcich informácií, ktoré potvrdzujú už predtým nadobudnuté presvedčenie, takzvané konfirmačné skreslenie. Polarizácia uľahčuje aj opakované vystavenie tým istým nepresným informáciám. Výsledkom je, že argumenty alebo iný pohľad na problematiku sú potom z diskusie vytlačené.

Aktivita trollov sa netýka iba Twitteru. V roku 2018 bolo na sieti Reddit identifikovaných 944 účtov, ktoré mali na prepojenie s IRA, a na tejto sociálnej sieti vyprodukovali 16 800 správ.

Konverzačné vlákna iniciované IRA boli toxickejšie ako vlákna začaté reálnymi používateľmi. Trollovia častejšie útočili na užívateľov pre ich identitu, rasu, politický názor a príslušnosť k určitej skupine.

Podľa výskumu je kauzálny vzťah medzi aktivitou ruskej IRA a kvalitou debaty na internete. Vo všetkých skúmaných diskusiách bolo dokázané, že výsledkom aktivity trollov je, že argumenty nahrádzajú predsudky alebo zaujatosť.