Analýza účtov ruských médií na Twitteri pred francúzskymi voľbami

Analýza účtov ruských médií na Twitteri pred francúzskymi voľbami

Digital Forensic Research Lab nám ponúka zaujímavú analýzu twitterových účtov francúzskych verzií Sputniku (@sputnik_fr) a Russia Today (@RTenfrancais) tesne pred prezidentskými voľbami.

Analýza ukázala, že ich najaktívnejší followeri sa dajú rozdeliť do štyroch kategórií: podporovatelia nacionalistických politických strán – najmä Národného frontu kandidátky Marine Le Penovej; podporovatelia Ruska a jeho medzinárodných spojencov, hlavne Sýrie; oponenti centristického kandidáta Emmanuela Macrona; a riadených ‘botov’.

Popularita a aktivita

Začiatkom apríla mala francúzska mutácia Russia Today na Twitteri 63-tisíc followerov a francúzsky Sputnik 38-tisíc. Je to síce neporovnateľne menej ako mainstreamové francúzske médiá Agence France-Presse s 2,56 miliónmi, respektíve BFMTV s 2,1 miliónmi followerov, no rozdiel v ich aktivite je o poznanie menší ako v počte ich fanúšikov.

Oba kremeľské účty sú na Twitteri aktívne. V období od 28. februára do 30. marca zverejnila Russia Today 3 637 tweetov (priemerne 121 denne), kým Sputnik zverejnil 2 067 tweetov (priemerne 69 denne). Je to o čosi menej ako Agence France-Presse (157 denne) a BFMTV (195 denne).

Grafy zobrazujúce popularitu a aktivitu účtov Russia Today a Sputnik v porovnaní s Agence France-Presse a BFMTV na Twitteri. Autor: Digital Forensic Research Lab.

Odhodlaní followeri

Aj keď RT a Sputnik sú menej aktívne ako ich konkurencia, neplatí to pre ich followerov. Počet príspevkov, ktoré spomínali alebo zdieľali obsah Russia Today medzi 28. februárom a 30. marcom sa vyšplhal až na 74-tisíc, o čo sa postaralo 15 336 používateľov. To znamená priemerne 4,8 príspevka na používateľa.

Podobné je to so Sputnikom – 36-tisíc príspevkov od 7 703 používateľov, v priemere 4,7 príspevka na používateľa.

V porovnaní s Francúzskou regionálnou tlačou Midi Libre (124-tisíc followerov) alebo príspevkami zmieňujúcimi BBC World (19,3 milióna) sú na tom o poznanie lepšie. Tieto čísla ukazujú, že odberatelia francúzskych verzií Russia Today a Sputniku sú neobyčajne odhodlaní a aktívni.

Grafika zobrazuje celkový počet tweetov počas monitorovaného obdobia, počet používateľov ktorí sú za ne zodpovední a priemerný počet tweetov na používatela pre účty @midilibre, @BBCWorld, @RTenfrancais a @sputnik_fr. Autor: Digital Forensic Research Lab.

Článok sa venuje aj konkrétnym najaktívnejším účtom. Analýza 50 najagilnejších používateľov, ktorí zmieňujú Russia Today alebo Sputnik, odhalila niekoľko trendov: podporu Ruska, podporu nacionalistických postojov či opozíciu voči kandidátovi Emmanuelovi Marconovi. Niektoré účty sa výrazne sústredili len na jeden zo spomínaných trendov, iné ich skombinovali.

Automatizované účty

Medzi followermi sú automatizované či čiastočne automatizované účty ovládané algoritmami (takzvané boty). V štúdii boli za boty považované účty, ktoré neposkytli žiadne údaje o užívateľovi, tweetovali viac ako stokrát denne a viac ako 85 percent ich aktivity tvorilo zdieľanie obsahu.

Podľa štúdie tieto boty najviac využíva Sputnik. Desať najaktívnejších účtov spomínajúcich @sputnik_fr alebo zdieľajúcich ich obsah bolo zodpovedných za 14 percent všetkých ‘tagov’ a zdieľaní, čo je zo spomínanej vzorky zďaleka najviac. Obrázok porovnáva aktivitu top 10 a top 50 tweeterov počas marca v porovnaní so všetkými príspevkami zmieňujúcimi @sputnik_fr, @rtenfrancais, @BBCWorld a @midilibre.

Graf zobrazuje aktivitu top 10 a top 50 tweeterov v porovnaní s celkovým počtom príspevkov počas monitorovaného obdobia pre účty @midilibre, @BBCWorld, @RTenfrancais a @sputnik_fr. Autor: Digital Forensic Research Lab.

V inom článku sme už písali o tom, že Sputnik jasne uprednostňuje správy o Françoisovi Fillonovi a Marine Le Penovej, ktorí majú blízko k Rusku. Postoj Russia Today je síce miernejší, no aj on prejavuje kremeľský skepticizmus voči Európskej únii a NATO. Obe sa považujú za alternatívu mainstreamovým médiám a na Twitteri si získali množstvo oddaných nasledovateľov. Aj keď ich je relatívne málo a niektorí sú riadené algoritmami, dokážu v niektorých prípadoch predčiť aj gigantov ako BBC World s takmer 20 miliónmi followerov.