Globálny dezinformačný index bude známkovať médiá na základe ich dôveryhodnosti

Globálny dezinformačný index bude známkovať médiá na základe ich dôveryhodnosti

Dezinformácie sa dnes šíria bleskovou rýchlosťou. Vznikol ďalší projekt, ktorý chce proti tomuto trendu bojovať. Globálny dezinformačný index má ambíciu hodnotiť svetové médiá na základe ich dôveryhodnosti, čím chce okrem iného prinavrátiť dôveru v novinársku prácu.

Zakladatelia projektu chcú hodnotiť médiá po celom svete na základe vopred určených kritérií. Medzi ne patrí napríklad určenie krajiny pôvodu, použité technológie, redakčné postupy, ale aj pravidelnosť uverejňovania článkov, ich množstvo na stránke či priemerný vplyv každého článku. Autori indexu sľubujú zverejnenie metodológie, kde svoje postupy vysvetlia presnejšie, aby bolo zrejmé, na základe čoho bude každé médium posudzované.

Výsledná známka má byť podobná hodnoteniu ratingových agentúr, ktoré vyhodnocujú schopnosť krajín splácať svoje záväzky, pričom najlepším hodnotením je AAA. Toto hodnotenie bude dopĺňať aj číselné skóre, ktoré presnejšie vyjadrí, ktorému zdroju či médiu sa dá veriť. Výsledky by mali byť zverejňované v reálnom čase.

Umožniť to má umelá neurónová sieť, čo je výpočtový model používaný v umelej inteligencii. Podobne ako v biológii, aj umelá neurónová sieť ma neobmedzený počet vstupov, ale len jeden výstup. Jednotlivé neuróny si medzi sebou odovzdávajú informácie, na základe ktorých sa rozhodujú a učia sa riešiť úlohy či už sami, alebo s pomocou takzvaného učiteľa. Rovnaká technológia sa už využíva napríklad na predvídanie vývoja časových rád (napríklad burzových indexov), na rozpoznávanie obrazov a zvukov, ale aj filtrovanie spamov. Pri pokusoch s rozpoznávaním dezinformačných webov dosiahla umelá neurónová sieť úspešnosť až 98 percent.

Za projektom stojí autorská trojica Alexandra Mousavizadehová, Clare Melfordová a Daniel Rogers.

Alexandra Mousavizadehová je dánska ekonómka s 20-ročnými skúsenosťami v oblasti tvorby indexov a analýzy dát. Pôsobila vo viacerých ratingových spoločnostiach ako Arc Ratings či Moody’s, ale aj v banke Morgan Stanley.

Clare Melfordová vyštudovala Oxford a bola riaditeľkou International Business Leaders Forum. Angažuje sa v boji proti detským sobášom a pomáha firmám v oblasti kvality manažmentu.

Daniel Rogers je výpočtový fyzik s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory obrany a kybernetických operácií spravodajskej komunity. Okrem toho sa špecializuje na vyhľadávanie ukradnutých dát z dark webu a na kvantovú kryptografiu.

Poradný orgán tvoria experti na dezinformácie, umelú inteligenciu či tvorbu indexov. Prácu webu bude zároveň kontrolovať správna rada bez politických a geografických väzieb, ale aj bez väzieb na médiá.

Ďalšou zárukou nestrannosti má byť finančná nezávislosť. Hoci bude projekt prijímať príspevky od vlád, spoločností alebo jednotlivcov, nebude možné, aby prispievatelia získali dominantný podiel na celkovom rozpočte. Transparentnosť má zas garantovať verejná metodológia spolu s kritériami hodnotenia, na ktorých sa budú výsledné známky zakladať. Ide teda o snahu vytvoriť nezávislý nadnárodný projekt, ktorého cieľom nie je cenzurovať ani filtrovať médiá, ale naopak, poskytnúť prehľadné informácie, na základe ktorých sa čitateľ môže rozhodnúť sám.