Iránsky režim zneužíva propagandistické videá na ospravedlnenie hromadnej popravy

Iránsky režim zneužíva propagandistické videá na ospravedlnenie hromadnej popravy

 

Iránska propaganda využíva zinscenované videá, v ktorých sa väzni odsúdení na smrť po nátlaku priznali k zločinom. Podľa správy Amnesty International záznamy slúžia na verejné očiernenie popravených väzňov a odvedenie pozornosti od pochybných súdnych procesov, počas ktorých väzňov odsúdili na smrť. 

Dvadsaťpäť Iráncov zatkli v rokoch 2009 až 2011, keď v provincii Kurdistán došlo k niekoľkým ozbrojeným útokom a vraždám. Mužov popravili v auguste 2016. Irán priznal 20 popráv, Amnesty International tvrdí, že ich bolo 25.

Po poprave nasledovalo zverejňovanie videí, v ktorých sa popravení Iránci k zločinom priznali. Vinili ich z príslušnosti k teroristickej skupine Towhid va Jahad, ktorá údajne počas ozbrojených útokov vraždila ,,neveriacich”. Objavilo sa však niekoľko nezrovnalostí, ktoré naznačujú, že videá sú pravdepodobne zinscenované. V niekoľkých prípadoch sa väzni priznávajú ku zločinom, ku ktorým došlo až po ich zatknutí, alebo sa k tomu istému zločinu priznávajú v rôznych videách iným spôsobom.

Podľa Amnesty International záznamy slúžia na odlákanie pozornosti od spôsobu, akým boli väzni súdení a odsúdení. Došlo k tomu na základe vágne a neurčito definovaných obžalôb, v ktorých boli obvinení z ,,nepriateľstva voči Bohu” či členstva v “sunnitskej salafistickej skupine”. AI tvrdí, že zverejnením videí došlo k porušeniu práv väzňov. Navyše im odopreli obhajobu.

V správach z väzenia nahrávaných na ukrytý mobil väzni tvrdili, že ich k priznaniam donútili. Zadržiavali ich v rôznych zariadeniach ministerstva informácií a bezpečnosti, kde ich mučili. Sľúbili im, že ak sa priznajú, prepustia ich. Jeden z väzňov povedal, že ho nútili naučiť sa nielen niekoľkostranový text, ale aj gestá a mimiku, ktoré mal vo videu použiť.

Ani tri mesiace po masovej poprave iránsky režim nebol schopný predložiť dôkazy o zločinoch, za ktoré väzňov usmrtil. Teherán tým porušuje dohodu o ľudských právach.