Klimatickú zmenu spochybňuje nová deklarácia, ale len zlomok jej signatárov sú klimatológovia

Klimatickú zmenu spochybňuje nová deklarácia, ale len zlomok jej signatárov sú klimatológovia

Václav Klaus či ľudia priamo napojení na ťažbu fosílnych palív sa snažia presvedčiť, že diskusia o klíme je spolitizovaná.

Dezinformačné weby informujú o deklarácii, ktorá má spochybňovať stav klimatickej krízy. Odvolávajú sa na vyhlásenie s názvom Klimatická kríza neexistuje, ktoré vraj podpísalo 500 vedcov zo 14. krajín. Autori deklaráciu spolu s petíciou poslali aj generálnemu tajomníkovi OSN Antoniovi Guteressovi.

Stránky ako napríklad hlavnespravy.sk, zemavek.sk, infovojna.sk s odvolaním na správu ochotne uverejňovali články, v ktorých kritizovali Gretu Thunbergovú s tvrdením, že klimatická kríza neexistuje.

Všetky pritom vychádzajú z Európskej klimatickej deklarácie. Je to krátky text, ktorý sa snaží poukázať na to, že súčasná verejná diskusia o klíme nezodpovedá realite, je spolitizovaná a nie je založená na skutočnej vede.

Aká je však reálna výpovedná hodnota textu?

Argumenty deklarácie? Nevedecké, skreslené, zavádzajúce

Deklarácia ponúka šesť tvrdení, ktoré majú podporiť jej závery. Ich pravdivosť sa rozhodol zhodnotiť portál climatefeedback.org. Ten združuje vedcov, čo sa snažia triediť fakty o klimatickej zmene od fikcie. Vedci z tohto webu ohodnotili vedeckú váhu deklarácie číslom -1.8, čo zodpovedá veľmi nízkej vedeckej dôveryhodnosti.

zdroj: climatefeedback.org

V priloženom odkaze sú všetky tvrdenia, o ktoré sa opiera deklarácia vyvrátené, poopravené, respektíve doplnené o dôležitý dodatok.

My zameriame si iba na tie pasáže, ktoré boli použité v textoch našich dezinformačných webov.

1.

zdroj: hlavnespravy.sk

Profesor Timothy Osborn toto tvrdenie vyvracia, na základe výskumu, ktorý porovnával otepľovanie s otepľovaním predpovedaným klimatickými modelmi. Tieto porovnania ukazujú dobrú zhodu a nepodporujú tvrdenie, že otepľovanie je oveľa pomalšie, ako sa predpokladalo. Profesor sa konkrétne odvoláva na túto štúdiu a obrázok č.4.

2.

zdroj: zemavek.sk

K záplavám sa vyjadrila výskumníčka Twila Moon. Podľa nej sa v dôsledku zvyšovania hladiny mora zvýšilo ich množstvo a očakáva sa, že sa tento trend bude v budúcnosti ešte zrýchľovať. Odvoláva sa pritom na osobitnú správu IPCC o oceáne a kryosfére v meniacom sa podnebí.

V prípade sucha sa vyskytli významné zmeny, ktoré však mali v rôznych častiach sveta odlišné prejavy: „Od päťdesiatych rokov 20. storočia zaznamenali niektoré regióny sveta tendenciu k intenzívnejšiemu a dlhšiemu suchu, najmä v južnej Európe a západnej Afrike, ale v niektorých regiónoch sa sucho stalo menej častým, menej intenzívnym alebo kratším, napríklad v strednej Severnej Amerike a severozápadnej Austrálii.“ IPCC

3.

zdroj: zemavek.sk

Opäť Osborn tvrdí, že toto tvrdenie je založené na selektívnom zneužití dôkazov. CO2 je naozaj potrebné pre rast vegetácie, ale tento prínosy prínos pravdepodobne obmedzí  nedostatok živín a sprievodné prejavy zmeny klímy (napríklad sucho), za ktoré môže práve zvýšenie koncentrácie CO2. Svoje tvrdenia podkladá napríklad 6. kapitolou tejto správy.

4. 

zdroj: infovojna.sk, doslovne prebraté z reflex.cz

Profesor Mitch Lyle len stručne poznamenal, že oveľa väčšie množstvo vtákov zomiera pri nárazoch do budov a kvôli mačkám. Konkrétny zdroj neuviedol, a tak sem pridávam článok odkazujúci na niekoľko štúdií.

500 vedcov a profesionálov na klímu? Ani náhodu

Všetky dezinformačné médiá uvádzajú údaj, že za deklaráciou stojí 500 vedcov zaoberajúcich sa klímou. Samotnú Európsku klimatickú deklaráciu napísalo 14 osôb, pod ktorých výtvor sa podpísalo ďalších 506 ľudí. Ide však skutočne o odborníkov na klímu?

Presne na týchto 506 odborníkov sa zamerala výskumníčka Amber Kerr, jedna z vedeckých osobností, ktoré kriticky hodnotili obsah deklarácie:

 „Iba desať osôb bolo identifikovaných ako vedci v oblasti klímy a štyria ďalší boli identifikovaní ako meteorológovia. (to je spolu 2,8 percenta z celkového počtu.) Signatári z úplne neprepojených akademických odborov (napríklad psychológia, filozofia, archeológia a právo) prevyšovali klimatických vedcov až dve ku jednej.

Najčastejšou skupinou signatárov boli geológovia (19%) a inžinieri (21%) – mnohí z nich boli priamo či nepriamo zapojení do ťažby fosílnych palív. Väčšinu zvyšku tvorili fyzici, chemici a matematici. Veľká časť signatárov neboli vedci, ale skôr vedúci pracovníci firiem, spisovatelia, aktivisti a lobisti (spolu 11,3%).

Medzi signatármi je však napríklad aj profesor Richard Lindzen, ktorý bol spoluautorom tretej hodnotiacej správy Medzivládneho panelu pro zmenu klímy (IPCC) z roku 2001. No je medzi nimi aj bývalý český prezident Václav Klaus, ktorý je odvekým odporcom enviromentalizmu.

A kto ste vy, že spochybňujete 500 vedeckých kapacít?

Je všeobecne známe, že medzi vedcami zaoberajúcimi sa klimatickými zmenami panuje veľmi vysoká miera zhody v tom, že na zmeny v klíme má veľký vplyv činnosť ľudí. Aj už spomenutý pán Lindzen v minulosti súhlasil, že oxid uhličitý môže otepľovať klímu.

Je preto možné, že aspoň časti z 500 osôb, ktoré sa postavili za deklaráciu, ide skutočne o to, čo je napísané na jej začiatku. „Veda o klíme by mala byť menej politická, zatiaľ čo politiky v oblasti klímy by mali byť vedeckejšie“. Lenže samotný text deklarácie týmto slovám nezodpovedá. Miestami klame a zavádza, jeho argumentácia je slabá a niekedy vytrhnutá z kontextu.

Autor sa nechce povyšovať nad oných 500 vedcov a expertov, ale ich odborné zameranie a často aj profesné pôsobenie znižujú dôveryhodnosť celého vyhlásenia. Týmto opäť nabúravajú svoju vlastnú víziu aby bola téma ekologických zmien viac vedecká a menej politická. Dokonca aj samotný zakladateľ celej iniciatívy profesor Guus Berkhout v minulosti pracoval pre spoločnosť Shell a počas pôsobenia na univerzite bol zakladateľom a vedeckým riaditeľom konzorcia Delphi, ktoré vykonáva seizmický výskum pre ropné a plynárenské spoločnosti.

Bohužiaľ, mnohým ľuďom takýto povrchný prístup vyhovuje a s radosťou ho posunú ďalej, aby to natreli tej “chorej adolescentke s vrkočmi“. Tak isto sú na tom všetky dezinformačné weby, ktoré sa vymedzujú voči každému mainstreamovému názoru s vidinou “odhaľovania najšpinavších plánov svetovej a domácej elity“.