Obyvatelia českého mesta Jeseník sa boja 5G sietí. Straší nimi zdravotnícky detektív

Obyvatelia českého mesta Jeseník sa boja 5G sietí. Straší nimi zdravotnícky detektív

V piatich českých mestách sa v druhej polovici tohto roku spúšťa test vysokorýchlostnej siete piatej generácie (5G). V Jeseníku však tento krok narazil na odpor miestnych obyvateľov. Boja sa o svoje zdravie. Šéfredaktor miestnych novín, síce nevie posúdiť dopad 5G sietí na zdravie, no považuje ich za nebezpečné.

Strach z 5G siete šíri v Jeseníku najmä miestny týždenník Jesenický týdeník. Ten vydáva rôzne hoaxy a dezinformácie, ktoré v obyvateľoch vyvolávajú negatívne pocity. Kritika miestneho periodika nie je smerovaná len proti 5G sieťam, ale proti technológiám vo všeobecnosti.  

Vo svojich článkoch píšu, že 5G siete sú experimentom, ktorý môže ohrozovať zdravie občanov. Mnohé závery sa však zakladajú na nepodložených tvrdeniach a príbehoch. 

Publikované bolo napríklad svedectvo údajnej stredoškolskej študentky, ktorú vraj strýko v detstve brával do práce, kde pracovali na frekvencii 5G. Aj napriek tomu, že ľudia museli v tomto zamestnaní nosiť ochranné odevy, strýkovi to nepomohlo a zomrel na rakovinu. Navyše mal zničený bedrový kĺb, na ktorom nosil mobil.

Celý tento príbeh naznačuje, že práve telefón a 5G siete môžu za smrť študentkinho strýka. Fakticky to však nedáva zmysel, keďže mobily s 5G sieťami sa prvýkrát začali objavovať až v roku 2019.

Jesenický týdeník tiež usporiadal prednášku s údajným odborníkom Martinom Novotným, ktorá je dostupná aj na Facebooku. Martin Novotný sám seba označuje za poučeného laika či zdravotného detektíva. Inými slovami šarlatána.

Je predsedom spolku Life Resonance s webovou stránkou EMFSmog.cz, avšak žiadneho z členov nie je možné považovať za lekára, biológa ani technologického odborníka. Martin Novotný na prednáške miešal fakty s konšpiračnými teóriami a vlastnými interpretáciami. 

Celá záležitosť vyeskalovala až do návrhu jedného z mestských poslancov na usporiadanie referenda o testovaní 5G sietí. Zastupiteľstvo však túto žiadosť nepodporilo. Momentálne preto zbierajú odporcovia 5G sietí podpisy, aby referendum mohlo byť uskutočnené z občianskej iniciatívy.

Šéfredaktor Miroslav Chovanec uviedol, že mu prekáža procedúra, akou bolo o testovaní v Jeseníku rozhodnuté. Obyvatelia údajne neboli dostatočne informovaní. Mestské zastupiteľstvo však takéto tvrdenia odmieta, mesto vraj organizovalo prednášky s odborníkmi a ďalšie sa ešte len chystajú. 

Šéfredaktor Chovanec, ktorý je zároveň aj vlastníkom novín, priznáva, že nedokáže posúdiť zdravotný účinok 5G sietí. Vyjadrenia odborníkov sa však rôznia a preto sa mu nezdá vhodné, aby si z miestnych obyvateľov robili pokusných králikov. 

Vedenia Jeseníka sa bráni, že spustením 5G sieti chceli mestu a jeho obyvateľom pomôcť. Rýchlejšia sieť mala uľahčiť ľudom prácu z domu a výhodné by to bolo aj pre miestnu priemyselnú školu, ktorá otvára nový maturitný obor IT technológie. Navyše, celý projekt spočíva v tom, že sa vylepší terajšia 4G sieť na 5G verziu, čo by obyvateľom nemalo spôsobiť žiadne problémy.

5G siete vyvolávajú po celom svete rozruch a výnimkou nie je ani Slovensko. Konšpirácie  sa dostali v poslednom čase do popredia najmä v súvislosti so šírením koronavírusu. 

Objavili sa totiž tvrdenia, že koronavírus sa môže šíriť práve pomocou 5G sietí. Komukoľvek, kto má aspoň nejakú predstavu, ako tieto siete fungujú, však musí byť jasné, že sa jedná o hoax.

Prenos akéhokoľvek vírusu, či vôbec hmoty pomocou elektromagnetického žiarenia nie totiž v tomto svete fyzikálne možné. Iba v konšpiračnom vesmíre. 

Expertom sa navyše zatiaľ nepodarilo dokázať negatívne dopady 5G sietí na ľudské zdravie. Vlnové dĺžky sú také malé a výkon taký nízky, že elektromagnetické žiarenie 5G sietí nedokáže prejsť ani len cez pokožku. Strach z 5G sietí je tak zatiaľ absolútne neopodstatnený.