Proti dezinformáciám bude bojovať aj NBÚ

Proti dezinformáciám bude bojovať aj NBÚ

Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) zriadil nové Pracovisko pre hybridné hrozby a dezinformácie (PHHD). Funguje od 1.7.2020.

Podľa NBÚ je na Slovensku ovplyvňovaná verejná mienka najmä pomocou médií a v kybernetickom priestore. Intenzita, sila a dosah dezinformácií zo zahraničia u nás kontinuálne rastie od ukrajinskej krízy v roku 2013.

PHHD sa preto bude zameriavať na sledovanie a analyzovanie potenciálne škodlivých informácií. Následne bude jeho úlohou reagovať na prípadné nebezpečenstvo.

Nové stredisko bude spolupracovať s Národným centrom kybernetickej bezpečnosti SK-CERT.

Hybridné hrozby a šírenie dezinformácií sa stali v posledných rokoch jedným z hlavných prostriedkov podkopávania autority štátov a vládnych elít. Využívajú to štáty rovnako ako nevládni aktéri. Útoky sú často mierené na slabé miesta demokratických štátov a inštitúcií. Jedným z príkladov kybernetických útokov je ovplyvňovanie volieb a predvolebných kampaní v iných štátoch.

Mnohé krajiny považujú boj s hybridnými hrozbami za jednu zo svojich hlavných priorít. Mnohé z nich vytvorili podobné pracoviská spadajúce pod vládu, ktorých cieľom je úspešne zvládnuť hrozbu dnešnej doby. Patria medzi nich napríklad Švédsko, Fínsko, Poľsko, Litva či Španielsko. 

Podobné stredisko funguje tiež v susednom Česku od roku 2017. Centrum pre boj proti hybridným hrozbám má za úlohu sledovať na internete hrozby či propagandu a upozorňovať na možné nebezpečenstvá.

Zriadenie nového pracoviska nadväzuje na celoeurópske úsilie boja proti hybridným hrozbám. Je to aj podľa programového vyhlásenia, jedným z hlavných cieľov novej vlády.

Ďalším krokom slovenskej vlády v boji s dezinformáciami a kybernetickými hrozbami je pripojenie sa Slovenska k Európskemu centru excelentnosti pre boj proti hybridným hrozbám. Slovensko sa koncom júna tohto roku stalo 28. členom. Toto centrum úzko spolupracuje s EÚ a NATO v boji proti hybridným nebezpečenstvám.