Rusi neprekrúcajú len históriu, ale aj budúcnosť

Rusi neprekrúcajú len históriu, ale aj budúcnosť

Pro-kremeľské médiá pokračujú v propagandistickej mašinérii zameranej proti Ukrajine. Naozaj čaká Ukrajinu veľká nehoda v jadrovej elektrárni? A stane sa Ukrajina úložiskom ruského jadrového odpadu?

Najnovšie Rusi neprepisujú iba históriu, ale už sa púšťali do vymyslenej budúcnosti. Propagandistickú kaťušu tentoraz namierili opäť na Ukrajinu.

Černobyľ sa zopakuje. Isto?

Ruská televízia Cargrad prišla so šokujúcimi informáciami. Americkí vedci vraj predpokladajú až 80 percentnú šancu veľkej jadrovej havárie v jednej z ukrajinských atómových elektrární.

Televízia Cargrad pre zvýšenie dôveryhodnosti urobila aj vlastné “vyšetrovanie“. Stav jadrových elektrární na Ukrajine je podľa televízie taký žalostný, že sa štát nemôže vyhnúť druhému Černobyľu

Dôkazom má byť jadrová elektráreň v ukrajinskom meste Rivne. Tam 29. apríla 2020 malo dôjsť k poškodeniu autotransformátora, pričom došlo k požiaru, ktorý trval hodinu a pol. Následne bolo nevyhnutné vypnúť tretí blok.

Čo sa týka požiaru, naozaj k nemu došlo. Avšak o presne rok skôr a mimo energetickej jednotky. Podľa sedemstupňovej medzinárodnej stupnice jadrových udalostí sa závažnosť situácie rovnala nule, teda nešlo ani len o výchylku z normálu. V televíziou spomínaný deň – 29. apríla 2020 žiaden požiar zaznamenaný nebol.

Podobne to je aj s údajným vypnutím reaktora. Nemalo to však nič spoločné s bájnym ohňom televízie Cargrad. Energetická jednotka bola vypnutá kvôli chybnému varovnému signálu, ktorý hlásil stratu energie v turbogenerátore.

Nezabudli sme ani na vedcov zo Západu a ich 80 percentnú pravdepodobnosť havárie. Cargrad odkazuje na štúdiu uverejnenú v žurnáli Energy Research & Social Science, avšak neuvádza autora, dátum publikácie, a dokonca ani názov danej práce. 

Je pravda, že v roku 2016 vyšla v tomto periodiku štúdia, zaoberajúca sa bezpečnosťou jadrovej energie. Píše sa v nej, že za posledné desaťročia došlo k výraznému zníženiu jadrových havárií, najmä po Černobyle. Iná zmienka o Ukrajine, ani 80 percentnej pravdepodobnosti nehody v tejto publikácii nie je. Teda uvádza presný opak, ako tvrdia Rusi.

Ukrajina ako rádioaktívne skladisko pre Rusov. Tak určite…

Aby toho nebolo málo, tak proruské média pridali ďalšiu fámu o jadre a Ukrajine. Podľa nich sa totiž má stať hlavným úložiskom ruského jadrového odpadu. Keby to bola pravda, tak by sme tomu na tomto portáli nevenovali pozornosť. Takže aj tentoraz je to blud s cieľom zneistiť ukrajinskú spoločnosť.

Je pravda, že Ukrajina má jadrové úložisko a tiež je pravda, že tam prúdi jadrový odpad z Ruska, no lenže ten odpad je z ukrajinských atómových elektrární. Ukrajina totiž z troch elektrárni posiela do Ruska svoje vyhorené palivo na prepracovanie a následne sa vracia na Ukrajinu na trvalé uskladnenie.

Na Ukrajine majú iba jednu elektráreň schopnú spracovať a uložiť palivo bez ruskej pomoci. Táto závislosť je dedičstvom Sovietskeho zväzu, kde jadrové elektrárne a zariadenia na prepracovanie vyhoreného paliva boli rozmiestnené po celej krajine. 

Podľa Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoreným palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom sú štáty zodpovedné za svoj jadrový odpad.

Ukrajina je teda momentálne závislá na pomoci Ruska, ktoré to môže zneužívať na politické účely. A tiež v rámci svojej propagandy.