Ruská propaganda neminula ani parlamentné voľby na Ukrajine. Čo priniesli pred voľbami ukrajinské médiá?

Ruská propaganda neminula ani parlamentné voľby na Ukrajine. Čo priniesli pred voľbami ukrajinské médiá?

Cez víkend sa u nášho najväčšieho suseda konali predčasné parlamentné voľby. Skupina mimovládnych organizácií sa preto rozhodla monitorovať vybrané ukrajinské médiá práve v tomto období . Aké sú zistenia výskumníkov?

Koalícia organizácií, pozostávajúca z The Commission on Journalism Ethics, Human Rights Platform, StopFake a Ukrainian Media and Communications Institute priniesla pred pár dňami priebežné poznatky z výskumu, ktorý vykonávali v období od 22. júna do 12. júla 2019.

Cieľom projektu bolo monitorovať mediálne pokrytie volieb, ktoré, ako dnes už vieme, s veľkou prevahou vyhrala strana Sluha ľudu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Čo sme sa teda dozvedeli?

V prvom rade to, že niektoré médiá vo veľkej miere informovali neobjektívne. Častým úkazom bolo, že politickí kandidáti prichádzali s témami ako vystrihnutými z učebnice ruskej propagandy. Problémom však je, že k týmto témam nebol poskytnutý žiadny alternatívny názor, respektíve iné argumenty, ktoré by sa týkali danej problematiky. Podľa prieskumu takéto správanie vykazovali najmä televízne kanály Inter, NewsOne, 112 a webová stránka Strana.ua.

A aké naratívy boli v týchto médiách často spomínané? Ako príklady môžeme uviesť, že “NATO nie je správny smer pre Ukrajinu“, “ukrajinská pravoslávna cirkev je schizmatická“, “legitimizácia Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky“, “legitimizácia okupácie Krymu“, potreba “obnovenia vzťahov s Ruskom“, ale aj to, že “Ukrajina bola silnejšia v partnerstve s Ruskom, ako s Európskou úniou“.

Z výskumu okrem iného vyplýva, že médiá sú rozdelené na základe politických preferencií a sú pod veľkým tlakom svojich vlastníkov. „Televízne kanály demonštrovali politické postoje a preferovali určité politické sily, zatiaľ čo ignorovali ostatné. Porušovali tak právo verejnosti na vyvážené a objektívne informácie o volebnom procese. Okrem toho, niektoré médiá porušovali aj zákon, keď zverejňovali výsledky prieskumov, a najmä preferencie politických strán“, tvrdí Diana Dutsyk z Ukrainian Media and Communications Institute.

Počas obdobia monitorovania bolo zaznamenaných 93 prípadov možného porušenia novinárskeho etického kódexu niektorými zo sledovaných médií. Tieto zistenia boli sformulované do sťažností a posunuté Komisii pre novinársku etiku, ktorá 6 z nich videla ako opodstatnené a ďalej ich riešila.

Jedna z výskumníčok, Ielyzaveta Kuzmenko, zdôrazňuje aj nerovnosť v mediálnom pokrytí medzi mužmi a ženami. Ako tvrdí, podľa výsledkov monitoringu bolo až 90% hlavného vysielacieho času venovaného mužom, čo podľa nej okrem iného aj perfektne ilustruje nerovnomerné zastúpenie pohlaví v politike.

Organizácie v prieskume pokračovali aj po odprezentovaní priebežných zistení a konečné výsledky monitoringu budú zverejnené 29. augusta.