Toto je slovo roku 2016

Toto je slovo roku 2016

Slovom roka sa stalo prídavné meno postpravdivý. Frekvencia výskytu nového slova roka sa za 12 mesiacov zvýšila o dvetisíc percent. Prvýkrát ho použili už v roku 1992, ale vtedy sa ešte neujalo.

Editori Oxford Dictionaries vyhlásili pojem postpravdivý (post-truth) za slovo roku 2016. Tento výraz sa spája najmä s politikou a je definovaný ako prídavné meno označujúce stav, v ktorom majú objektívne skutočnosti a fakty menší vplyv na vytváranie verejnej mienky než city a emócie. Prvýkrát sa slovo postpravdivý dostalo do širšieho povedomia v súvislosti s hlasovaním o odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Ešte intenzívnejšie sa začalo používať počas kampane pred americkými prezidentskými voľbami.

Termín “postpravdivý” (používa sa aj slovo postfaktuálny) nie je novinkou. Ako prvý ho v jeho súčasnom význame použil Steve Tesich v roku 1992 v eseji o vojne v Perzskom zálive. Napísal vtedy, že “sme sa ako slobodní ľudia slobodne rozhodli, že chceme žiť v istom druhu postpravdivého sveta”. Vtedy sa ešte výraz veľmi neujal. V roku 2016 však nastala zmena a frekvencia jeho používania v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla o dvetisíc percent.

Podľa Caspera Grathwohla z Oxford Dictioneries postpravdivosť získala svoje pevné jazykové ukotvenie vďaka nástupu sociálnych sietí ako zdroja informácií a v dôsledku rastúcej nedôvery v informácie ponúkané establišmentom. Grathwohl predpokladá, že vzhľadom na časté používanie sa “postpravdivý” môže stať jedným zo slov, ktoré raz budú definovať našu epochu.