Tretina amerických tínedžerov šírila falošné správy

Tretina amerických tínedžerov šírila falošné správy

Falošné správy najviac ohrozujú deti a mládež vo veku od 10 do 18 rokov.

Len 44 percent mladých ľudí verí, že dokážu na internete spoľahlivo rozpoznať „fake news“ od reálnych informácii. Až 31 percent detí a tínedžerov zároveň priznalo, že v minulosti zdieľali správu, ktorá sa neskôr ukázala byť neoverená alebo úplne vymyslená. Okrem toho veľká časť mládeže nevie vôbec vyhodnotiť, nakoľko sú zdroje, z ktorých čerpajú informácie, hodnoverné. Vyplýva to z prieskumu neziskovej organizácie Common Sense Media zo San Francisca, ktorá sa snaží pomáhať deťom zvládať nové technológie.

Rodina, priatelia a učitelia tvoria pre mládež dôležité vzory a často aj zdroj poznania. V posledných rokoch sa však internet stáva dôležitejším zdrojom informácií. V číslach to znamená, že kým 36 percent mladých ľudí hľadá informácie u niekoho staršieho alebo u kamarátov, až 39 percent ich už získava najmä na internete. Tento trend sa neustále prehlbuje. Zvyšných 25 percent sa prikláňa k tradičným médiám. Spomedzi sociálnych sietí sú najpopulárnejšie Facebook a YouTube.

Snahu viesť deti k správnemu vyhodnocovaniu zdrojov sťažuje, že ani dospelí nemajú v tejto oblasti úplne jasno. Iný výskum, ktorý sa zameriaval práve na dospelú populáciu (tiež uskutočnený v USA), zistil, že až 64 percent respondentov pripisuje správam šíriacim sa na internete vysokú vážnosť pri ovplyvňovaní verejnej mienky. No len 39 percent si je istých, či je obsah správ, ktoré sa k nim dostávajú takouto formou, pravdivý.

O relevancii zdrojov sa veľa diskutuje a vzhľadom na rastúci počet používateľov internetu zohrá táto otázka aj v budúcnosti veľmi dôležitú rolu pre vývoj spoločnosti. Na porovnanie: kým v roku 1995 využívalo internet len jedno percento svetovej populácie, dnes je to už 40 percent. Štatisticky pritom každú sekundu pribudne vo svete desať nových používateľov, čo robí z počítačov nielen dôležitý nástroj dennej potreby a vzdelávania, ale aj zbraň v rukách manipulátorov.

Ako je to ale na Slovensku? Podľa údajov z roku 2016 využíva u nás internet až 82,5 percenta obyvateľov a je už neoddeliteľnou súčasťou väčšiny škôl a domácností. V dôsledku rozmachu propagandistických stránok a populistov prispievajúcich na sociálne siete je dôležité, aké metódy zvolí vláda, aby sa mládež naučila pracovať s informáciami rozumne. Jednou z možností je americký model, ktorý kladie dôraz na vzdelávanie.