Videoexplainer: Môžu sa na nás naši spojenci spoľahnúť?

Videoexplainer: Môžu sa na nás naši spojenci spoľahnúť?

Rezort obrany pripravuje historicky najväčšiu modernizáciu armády za niekoľko miliárd eur. Plníme tým aj svoj záväzok investovať 2 % HDP do rozpočtu obrany, ktorý sme viackrát verejne prisľúbili našim spojencom v NATO a EÚ. Robíme to však zodpovedne?