Kampaň proti krymským Tatárom vyvrcholila zrušením Medžlisu

Budova Medžlisu krymských Tatárov v Simferopole

Na Kryme, ktorý od februára 2014 okupuje Rusko, bol 26. apríla 2016 Najvyšším súdom zakázaný Medžlis, najvyšší zákonodarný a vládny orgán miestnej tatárskej menšiny. Zákaz Medžlisu je vyvrcholením propagandistickej kampane, ktorú Rusko vedie proti krymským Tatárom.

V apríli 2015 bolo zrušené vysielanie telerozhlasu ATR, do portfólia ktorého spadala aj hlavná časť vysielacieho priestoru v jazyku krymských Tatárov. V posledných mesiacoch boli pritom zadržaní a vypočúvaní políciou viacerí predstavitelia tatárskej menšiny.

Oficiálnym dôvodom pre tieto kroky má byť organizovanie protestov proti okupácii a podvratná protištátna činnosť. Nie je tajomstvom, že Tatári sú lojálni k Ukrajine a odmietajú ruské okupačné orgány.

Tŕňom v oku Ruska bol najmä najvyšší zákonodarný a vládny orgán krymských Tatárov – Medžlis. Rusko sa ho pokúsilo nahradiť bábkovou tatárskou organizáciou Kyyrym birlingi, čo je taktika, ktorú používal aj Sovietsky zväz.

Spor medzi krymskou vládou a Tatármi vyvrcholil v apríli, keď vrchný súd na Kryme rozhodol o zákaze Medžlisu. Súd rozhodoval na žiadosť krymskej najvyššej štátnej zástupkyne Natalie V. Poklonskej. Na základe dôkazov nazhromaždených úradmi Poklonská tvrdila, že v prípade Medžlisu ide o extrémistickú či dokonca teroristickú organizáciu ovládanú západnými štátmi, ktoré ju využívajú pre svoje hry. Na svojom facebookovom profile Poklonská o Medžilise napísala, že ide o organizáciu, ktorá rozširuje propagandu, agresiu a nenávisť voči Rusku, čím rozdúchava etnické pnutie v spoločnosti. Cieľom zákazu tak podľa Poklonskej má byť zabezpečenie stability, poriadku a mieru na území Ruska.

Samotné postavenie Medžlisu mimo zákon je však zrejme protizákonné, pretože nejde o občianske ani náboženské združenie a ako také nebolo na Kryme nikdy zaregistrované. V skutočnosti ide o najvyšší tatársky orgán zložený z volených zástupcov, ktorý ochraňuje práva tejto menšiny.

Medzinárodné spoločenstvo a ľudskoprávne organizácie považujú zákaz za porušenie medzinárodných dohôd, ostro ho kritizujú a žiadajú od Ruska jeho prehodnotenie. Obávajú sa represií proti tatárskej menšine ako takej.

Právny zástupca Mejdžlisu plánuje proti rozhodnutiu súdu podať odvolanie a jeho vrcholní predstavitelia vyhlásili, že inštitúcia bude fungovať v núdzovom režime a že zákaz neznamená jej umlčanie a koniec. Svoju činnosť však bude musieť riadiť zo zahraničia.

ŽIADNE KOMENTÁRE