Disinformation Digest: Odstránenie ruských vojsk z Ukrajiny pomocou prekladov

Disinformation Digest: Odstránenie ruských vojsk z Ukrajiny pomocou prekladov

Portál Antipropaganda.sk prináša preklad článkov z najnovšieho čísla Disinformation Digest, ktorý vydáva európska úderná jednotka na boj s ruskou propagandou East StratCom Task Force. Skupina na týždennej báze analyzuje ako pro-kremeľské média vidia svet a čo hovoria nezávislé ruské hlasy. Sleduje trendy na ruských sociálnych médiách, čo umožňuje zasadiť ruské naratívy do širšieho kontextu.

Odstránenie ruských vojsk z Ukrajiny pomocou prekladov

Nie je prekvapujúce, že jazykové preklady môžu byť predmetom politických záujmov a môžu byť využité na ovplyvnenie verejnej mienky. Len nedávno sa dvaja akademici z Univerzity v Ghente pozreli na túto tému a to v článku s názvom “Preklad správ o krymskej kríze: vzorce rámcovania diskurzu na ruskej webstránke InoSMI

InoSMI.ru je populárny portál určený na publikáciu ruských prekladov medzinárodných novinových článkov (219 000 navštevníkov denne). Je súčasťou agentúry Rusko dnes vlastnenou vládou, ktorá zastrešuje aj Sputnik a RIA Novosti. Portál uvádza, že ponúka “najreprezentatívnejšie publikácie” zahraničných médii, ktoré sú dostupné ruskej verejnosti. Nálezy týchto dvoch odborníkov oprávňujú pochybovať o kredibilite tohto tvrdenia.

Akademici sa snažili kvantifikovať zastúpenie článkov s pozitívnym a negatívnym postojom k Rusku a “Západu” všeobecne v európskych a amerických médiách v porovnaní s článkami, ktoré preložili InoSMI, pričom sa zameriavali na materiály o ruskej nezákonnej anexii Krymu.

Výsledky ukazujú, že InoSMI na publikáciu a zverejnenie výrazne uprednostňuje články, ktoré pozitívne vyobrazujú ruskú politiku a negatívne hodnotia západnú politiku. Nápodobne články s negatívnymi názormi na ruskú politiku a s pozitívnymi názormi na západnú politiku sa objavovali zriedkavo.

Výskumníci taktiež našli niekoľko politicky vyhovujúcich opomenutí, zvratov a zmien. Článok v Le Figaro, ktorý opisuje históriu krymskej tatárskej komunity a jej deportáciu počas 2. svetvej vojny, spomína, že “menšina tejto komunity kolaborovala” s nemeckými okupačnými vojskami. V preklade InoSMI sa slovo “menšina” stráca. Miesto toho kolaborovať mala “komunita”.

Podobne sú často prekrútené aj InoSMI preklady zahraničných článkov hodnotiacich líderstvo Ruska. Napríklad pôvodný opis prezidenta Putina je pri preklade zbavený ironizujúcich úvodzoviek, čím sa Putinove “vypočítavé pózovanie” prekladom zmení na “dobre výpočítaný ťah” Putina. Ruské “vojenské presuny týkajúce sa celej východnej Ukrajiny” sa prekladom menia na “sústredenie vojsk pozdĺž [ukrajinských] hraníc”, čo popiera ruskú vojenskú prítomnosť v susednom štáte. Ruský “blitzkrieg” sa mení na “celkom krátku vojnu”, aj keď toto nemecké slovo sa často používa aj v ruštine.

Autori tiež analyzovali aj zmeny titulkov, obrázkov a ďalších foriem rámcovania naratívu. Zatiaľ čo podľa autorov “InoSMI môže len ťažko byť označené za čisto propagandistický spravodajský portál”, autori upozorňujú, že “pôvodné západné správy týkajúce sa Krymu menia cez selektívnosť informácií, zmeny a opomenutia v prekladoch”.

Ruský medveď

1d694e55-af50-4f0e-ba89-6e3e633441cf

Preklad tweetu: Ak Rusko upadá, načo sa obávať? Možno reálnym dôvodom na obavu je úpadok Západu a fakt, že so všetkým si vieme poradiť lepšie.

Ruské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve si aj vďaka svojim občasným kontroverzným príspevkom vybudovalo na Twitteri fanúšikovskú základňu s 25-tisícmi sledovateľov. Obrázok, ktorý bol zverejnený tento týždeň “na ilustračné účely”, zobrazuje Európanov ako ustráchané prasatá s LGBT vlajkou. Znázornenie Európanov ako pokladničky môže poukazovať na finančné hodnoty ako stredobod európskych záujmov. Na druhej strane, tričko ruského medveďa je pokryté ruskými slovami pre rodinu, vieru, otcovstvo, hrdinov, tradície, národ a iné. V pozadí je možné všimnúť si lietadlá a raketu, kostol a traktor.

Obrátená “rusofóbia”

Dáni jedia zeleninu bez toho, aby ju umyli. Dánske deti pijú vodu z kaluží na uliciach a vo všeobecnosti je dánsky životný štýl nehygienický a zahrávajúci sa so zdravím. Dánske ženy sa nezaujímajú o svoj zovňajšok. Toto všetko čaká cudzinca v krajine, ktorá sa neustále objavuje na popredných priečkach zoznamov najšťastnejších národov.

Citáty pochádzajú z článku publikovanom na Gazeta.ru pod titulkom “Rusom sa lepšie žije v Rusku”. Autorom je imigrant ruského pôvodu, ktorý 5 rokov žije v Dánsku. Preklady článku v dánskych médiách ako napríklad TV2, BT a Ekstrabladet, Dánov prekvapili a spôsobili chaos a urazenie národnej hrdosti.

8b802edb-36bc-4f95-90bb-eea7c344fb22

Preklad popisu pod obrázkom: Jedna z fotiek použitých na Gazeta.ru ako demonštrácia toho, že pre Rusov je lepšie nežiť v jednej z najšťastnejších krajín – v Dánsku.

Článok bol tiež široko diskutovaný v Rusku, kde blogger a autor cestopisov, Anton Nossik, článok odsúdil a upriamil pozornosť na titulok: Rusom je lepšie ostať žiť v Rusku než viesť západný životný štýl v Európe.

Ako ukázala Disinformation Review, mýtus o tom, že Západ zásadne nemá rád Rusko a Rusov je aktívne živený v pro-kremeľských médiách. Tento nový spôsob informovania o Európe, ktorý bol donedávna v rešpektovaných ruských médiách neznámy, svedčí vo všeobecnosti o snahe stigmatizovať Západ a o snahe reagovať na “rusofóbiu”, ktorá podľa ruských dezinformácii zas dominuje na Západe.

Hanobenie investigatívnych novinárov

Počas uplynulých týždňov sa začali dve trestné konania o hanobení a ohováraní novinárov vo Fínsku a Švédsku. Obaja novinári sú známi odhaľovaním pro-kremeľských dezinformačných aktivít. Fínska investigatívna žurnalistka Jessica Aro sa stala obeťou rozsiahlej medzinárodnej diskreditačnej kampani po tom, čo zverejnenila články o pro-kremeľskom trollingu na fínskych internetových stránkach v roku 2014. Podozrivý je teraz vyšetrovaný pre koordináciu kampane proti novinárke Aro, zatiaľ čo jeden z jej spolupracovníkov je podozrivý z odovzdávania informácii o jej pobyte a úlohách.

Vo Švédsku bola zas politický redaktor novín Hudiksvalls Patrik Oksanen na Facebooku na základe neoverených informácií vykreslený ako zločinec. Oksanen mal byť údajne v minulosti uväznený za pedofíliu. Aksanen sa podobne ako Aro pravidelne venuje ruským pro-kremeľským dezinformačným kampaniam.