Miestne voľby v Pekingu – demokracia na čínsky spôsob

Miestne voľby v Pekingu – demokracia na čínsky spôsob

Každých päť rokov si môžu čínski občania voliť svojich zástupcov do miestnych Ľudových kongresov, ktoré sú najnižším stupňom čínskej verejnej správy. V krajine sa však voľby aj na tejto úrovni vyznačujú manipuláciou a elimináciou opozičných kandidátov.

Do konca roka by malo byť v Číne v miestnych voľbách postupne zvolených približne 2,5 milióna zástupcov, ktorí sú približne obdobou našich mestských a obecných poslancov.

V Pekingu boli takéto voľby v utorok 15. novembra. Už predvolebná kampaň sa niesla v duchu zastrašovania kandidátov, ktorí neboli nominovaní Komunistickou stranou. Chýbali verejné debaty či diskusie s občanmi, ako ich poznáme z prostredia zastupiteľskej demokracie na Západe.

V praxi si Komunistická strana vyberie vhodných kandidátov a ostatným neumožní reálne sa do volieb zapojiť. Hoci kandidovať oficiálne môžu, v skutočnosti sú však ich šance na zvolenie nulové. Po voľbách sú navyše právomoci zvolených zástupcov oklieštené, a to aj napriek ich lojalite voči vládnucej Komunistickej strane. Tá zostáva jedinou reálnou zákonodarnou a výkonnou silou.  

Ako píše The New York Times, aj nezávislí kandidáti, ktorí by svojím zvolením chceli docieliť čistejšie ulice či skoncovať s nelegálnym parkovaním, sa v očiach Komunistickej strany snažia o podkopanie jej moci. Preto takýchto kandidátov zastrašujú a konfiškujú im ich volebné materiály.   

Šanghaji, najľudnatejšom čínskom meste, sa miestne voľby konajú deň po pekinských. Štyri dni pred voľbami tu polícia zadržala trojicu aktivistov a podporovateľov jedného z nezávislých kandidátov. Zadržaní aktivisti rozdávali letáky na jeho podporu. V západnom Pekingu zas začiatkom novembra policajti v civile rozpustili kampaň nezávislej kandidátky, na ktorej sa zúčastnilo niekoľko jej podporovateľov a dvaja reportéri.

Hoci sa Čína snaží prezentovať svoje voľby ako demokratické a otvorené aj opozičným kandidátom, v praxi sú netransparentné. Slúžia skôr ako snaha dokázať svetu, že režim dodržiava reálne neexistujúce demokratické princípy.