Pandémia koronavírusu neslúži na nastolenie diktatúry

Pandémia koronavírusu neslúži na nastolenie diktatúry

Analyzovaný článok prezentuje postup svetovej pandémie koronavírusu, ktorý rozdeľuje do siedmich vývojových štádií. Tie na seba nadväzujú a majú byť súčasťou plánu nastolenia akejsi svetovlády. Prevládajú autorove subjektívne názory a jeho vlastné predikcie budúcnosti. V článku sú prítomné typické znaky konšpiračných teórií.

Text vyšiel ako súčasť projektu DISI – Digital Infospace Security Initiative.

Pochybný zdroj

Autor vo svojom článku využíva niekoľko zdrojov, avšak dominantné myšlienky, ktoré určujú charakter správy, necháva bez dôkazov a v rovine vlastných dojmov. Pár odzdrojovaných informácií odkazuje raz na stránku Hlavné správy, dvakrát na stránku Bádateľ (kde bol publikovaný aj analyzovaný článok) a raz na The Guardian.

Na konci autor odkazuje na zdroj Off-Guardian.org. Podľa Media Bias Fact Check je stránka Off-Guardian konšpiračná, pseudovedecká a šíri pro-kremeľskú propagandu a konšpiračné teórie.

Projekt Konšpirátori.sk, ktorý monitoruje slovenskú a českú informačnú sféru a upozorňuje na stránky „s neserióznym, klamlivým, podvodným, konšpiračným alebo propagandistickým obsahom“ ohodnotil stránku Bádateľ známkou 9.6 z 10, a teda ako mimoriadne problematický a nespoľahlivý zdroj.

Hlavné správy kombinujú správy z tlačových agentúr so závadovým obsahom, či s obsahom z rôznych prokremeľských a konšpiračných zdrojov, ku ktorým však pridávajú správy z mainstreamových médií, čím sa snažia svoj obsah legitimizovať.

Článok nám teda celkovo ponúka iba jeden kvalitný zdroj (The Guardian) – zvyšok je problematický. Hlavné tézy a tvrdenia autora však neodkazujú na žiadne zdroje. Článok je do značnej miery preložený z portálu Off-Guardian.

Koronavírus ako bežná chrípka?

Väčšinu textu tvoria autorove subjektívne a nepodložené názory, ktoré prezentuje ako fakty. Autor síce využíva aj faktografické informácie, tie často skresľuje a manipuluje s nimi tak, aby zapadali do jeho konšpiračného naratívu. 

Jedno z mála pravdivých faktografických tvrdení v článku je, že bratislavský primátor skutočne absolvoval videohovor s niekoľkými ďalšími primátormi svetových hlavných miest o opatreniach proti šíreniu koronavírusu, na ktorom sa zúčastnil aj Bill Gates.

Čiastočne pravdivé je aj tvrdenie, že „vláda spolu s médiami sa naďalej snažia pretláčať masové testovanie“. Vláda Igora Matoviča sa naozaj po svojom nástupe začala venovať širšiemu testovaniu a vyhľadávaniu ľudí, ktorí mohli byť nakazení. Média o tom samozrejme informovali. Autor sa však hrá so slovami. Výraz „vláda spolu s médiami” manipulatívne evokuje úzku spoluprácu a slovesá „snažia pretláčať“ posúvajú informačnú činnosť médií do roviny negatívnych a vyfabulovaných konotácií. Pri najmenšom ide o ďalšiu sugesciu, ktorou chce vnímanie čitateľa naladiť na konšpiračnú vlnu štátnej kontroly vedúcej k eventuálnemu nastoleniu svetovlády. 

Článok ponúka aj tvrdenie, že „štát sa nijako nesnaží vyčísliť škody a náklady, ktoré doľahnú na obyvateľstvo a ekonomiku”. To nie je pravda.

Inštitút finančnej politiky, ktorý spadá pod ministerstvo financií, vydal prognózu ekonomických dopadov pandémie v apríli aj v júni. Svoje prognózy zverejnila tiež Európska komisia, aj Národná banka Slovenska.

Takisto nie je pravda, keď autor uvádza, že zdravotnícke úrady k oficiálnym štatistikám nakazených pridávajú aj neotestovaných podozrivých. Ak sa pozrieme na oficiálnu vládnu stránku o koronavíruse na Slovensku, korona.gov.sk, zistíme, že sa nevedie žiadna štatistika podozrivých prípadov. Na stránke sa nehovorí nič ani o pridávaní podozrivých ľudí k potvrdeným prípadom. 

Prítomná je aj bagatelizácia nebezpečenstva koronavírusu, vraj „nie je o nič viac nebezpečnejší než chrípka“. Štatistiky však ukazujú niečo iné.

Zatiaľ čo smrtnosť pri chrípke predstavuje podľa WHO 0.1% z nakazených, pri koronavíruse je toto číslo k dátumu 8.7.2020 podľa WHO na úrovni 4.6%. Koronavírus je tak omnoho nebezpečnejší ako chrípka.

Hoci v článku nájdeme aj pravdivé informácie, väčšiu časť tvoria nepravdivé, zavádzajúce a neoveriteľné faktografické údaje, ktoré sú neprestajne dopĺňané subjektívnym pohľadom autora. 

Konšpirácie a vlastné predikcie budúcnosti

Článok je názorovo nevyvážený. Väčšia časť je zložená z hodnotových súdov a subjektívnych názorov autora textu, ktorý inému pohľadu na pandémiu nedáva vôbec priestor. 

Autor sa zámerne zvolenými slovnými spojeniami snaží apelovať na emócie čitateľa. Napríklad keď hovorí o „hrôzostrašných štatistikách“, či o tom, že „svetové trhy kolabujú“.

Neutrálne sloveso informujú autor nahrádza slovnými spojeniami ako „šíria strach“, „pridávajú k panike“, rozdúchavajú hystériu strachu“, ktoré v čitateľoch môžu vyvolávať negatívne emócie. 

Článok je pretkaný typickou konšpiračnou rétorikou. Autor sa snaží hľadať spojenia medzi rôznymi aktérmi, akými sú napríklad médiá, politici, medzinárodné organizácie, farmaceutické firmy atď. Navodzuje dojem, že všetci aktéri spolupracujú na tom, aby ovládali ľudí a mohli nastoliť totalitnú svetovládu. 

Autor sa vo svojich konšpiračných tézach vyhýba konkrétnostiam. Väčšinou využíva len zovšeobecňujúce frázy (technika generalizácie) a pomenovania ako „vlády“, „banky“, „globálne korporácie“, „súkromné finančné spoločnosti“, „hlavní aktéri“ a pod.

Konšpiračné sekvencie autor aktívne dopĺňa svojimi vlastnými prognózami budúcnosti, v ktorej sa má vytvoriť „totalitná kontrola globálnych korporácií nad obyvateľstvom“. O budúcnosti píše v rovine istých faktov. Pri svojich predikciách do budúcnosti využíva argumentačný faul šikmá plocha”, pri ktorom majú malé kroky nevyhnutne viesť k reťazovej reakcii a výrazne negatívnym dôsledkom v budúcnosti.

Všetky aktivity vlád, medzinárodných organizácií, úradov zdravotníctva autor neprezentuje ako logické kroky k zamedzeniu šírenia koronavírusu, ale ako kroky, ktoré v rámci širšieho plánu vedú k novodobej svetovej diktatúre.

Manipulatívny obrázok

Obrázok zodpovedá obsahu článku. Je na ňom ruka, ktorá povrazmi ovláda ľudí, ktorí čítajú noviny. Tento obrázok má naznačovať manipuláciu ľudí prostredníctvom médií a niekoho skrytého v pozadí. Vzhľadom na charakter snímky a textu, ktorému plne zodpovedá, je aj tento obrázok čiastočne manipulatívny.

Záver

Celý analyzovaný článok má výrazný konšpiratívny nádych. Autor vidí medzi spomínanými udalosťami prepojenia aj napriek tomu, že ich v texte nedokladá relevantnými zdrojmi a dôkazmi. Snahe dokázať svetové sprisahanie autor prispôsobuje aj jazyk akým píše. Text vychádza zo subjektívneho presvedčenia autora a nie z kritickej komparatívnej analýzy opisovaných udalostí.

 

Autor textu: Štefan Ižák

Editori: Matej Spišák, Peter Dubóczi