O nás

Antipropaganda.sk je odpoveďou na informačnú vojnu, ktorá od roku 2014 v plnom rozsahu prebieha v slovenskom mediálnom priestore. Náš odpor voči jej motívom, prejavom a možným dôsledkom pramení z poznania vlastnej minulosti:

Desaťročia trvajúci totalitný režim premenil kedysi prosperujúce demokratické Československo v zaostalý štát. Prenasledoval, šikanoval, mučil a popravoval svojich občanov na základe ich názoru, viery, politického presvedčenia, alebo úplne svojvoľne. Aby sme nezačali utekať, väznil nás za ostatným drôtom a systematickým psychickým a fyzickým terorom nás nútil udávať sa medzi sebou.

Tieto zločiny by sa nikdy neuskutočnili, ak by sme sa neocitli v akejsi (geograficky určenej) sfére vplyvu mocnosti, ktorá našimi životmi pohŕdala rovnako ako životmi vlastných občanov. Rovnako ako ich, tak aj nás kŕmila viac či menej sofistikovanou propagandou, ktorej cieľom bolo vyvolať nenávisť k svetu za ostnatým drôtom a udržať si absolútnu poslušnosť.

Rovnako ako vtedy, tak aj v časoch mečiarizmu v nás rástol odpor voči svojvôli moci udržiavanej prostredníctvom štátnej propagandy. Kým všetci naši vyšehradskí susedia demokratizovali politický systém a modernizovali ekonomiku, my sme počúvali echo sovietskej propagandy v podobe legendárnych „kapustovín“ Slovenskej televízie.

Našim údelom mala byť koncepcia bájneho „mostu medzi Východom a Západom“, inak povedané zaostalého satelitu za hranicami zjednotenej Európy. Toto obdobie sa našťastie skončilo a spolu s ním aj niektoré ideologické postihnutia: legenda o neutralite, zahraničnopolitický panslavizmus, šovinizmus a nespočetné fóbie. Dnes mnohé z nich vstávajú z mŕtvych v snahe rozkladať našu schopnosť rozpoznávať pravdu a brániť sa pred násilím.

Vedeli sme, že Sovietsky zväz nikdy nemôže byť náš vzor a aj to, že Mečiarových stotisíc pracovných miest vybavených v Moskve je nezmysel. Ani dnes nie sme natoľko hlúpi, aby sme uverili, že Pražská jar bola fašistickým sprisahaním. Neveríme, že Ukrajine vládne fašistická junta, že ruskí vojaci nevykonali anexiu Krymu, že Rusko háji tradičné hodnoty a Západ je naopak číre zlo.

Preto zakladáme tento web ako drobný prejav imunitného systému národa. Budeme odkrývať umelo vytvorenú sieť klamstiev a poloprávd, ktoré si často protirečia a sú v rozpore so záujmami Slovenska.

Náš tím

Peter Köles: Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje portál Antipropaganda.sk. Predtým dva roky pôsobil na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, kde sa venoval predovšetkým realizácii komunikačného programu #WeAreNATO, monitoringu sociálnych sietí a identifikácii dezinformácií šíriacich sa v online priestore. Peter v minulosti absolvoval stáže na politickej sekcii Veľvyslanectva SR v Washingtone, v kancelárii poslancov Národnej rady SR a taktiež spolupracoval s mimovládnymi organizáciami SSPI a Globsec. V roku 2018 ukončil bakalárske štúdium v odboroch medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá na Masarykovej Univerzite v Brne, kde pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni. Hovorí po anglicky a rusky, ovláda základy španielčiny. 

Matej Spišák: Šéfredaktor portálu Antipropaganda.sk. Je študentom magisterského odboru Medzinárodné vzťahy na Central European University v Budapešti a Viedni a študentom European Academy of Diplomacy vo Varšave. V roku 2020 absolvoval študijný a pracovný pobyt v rámci programu The Bard Globalization and International Affairs Program (BGIA) v New Yorku. Bakalársky titul získal na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v odbore Európske štúdiá. Počas štúdia nazbieral skúsenosti v štátnych inštitúciách, vrátane stáží na Oddelení strategickej komunikácie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v Kancelárii štátneho tajomníka Róberta Ondrejcsáka na Ministerstve obrany, na Odbore zahraničnej politiky v Kancelárii prezidenta SR, ale tiež na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku. Matej v súčasnosti spolupracuje s mimovládnymi organizáciami SSPI a Stratpol, pričom v minulosti pôsobil aj v Stredoeurópskom inštitúte ázijských štúdií (CEIAS). Od roku 2018 sa venuje dobrovoľníckej činnosti v organizácii Transparency International. Ovláda angličtinu a základy francúzštiny.

Eva Húsková: je študentkou dvoch magisterských odborov – Bezpečnostné štúdiá a Severoamerické štúdiá – na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity v Prahe. Študovala taktiež v Belgicku, či na parížskej Sorbonne. V roku 2018 absolvovala stáž v českej pobočke Transparency International a vo voľnom čase sa venovala dobrovoľníckym aktivitám v oblasti európskej politiky. V rámci svojho štúdia sa zameriava na populizmus, extrému pravicu a strategickú komunikáciu. Ovláda plynule angličtinu a francúzštinu.

Katarína Drevená: je študentkou Univerzity Palackého v Olomouci na Katedre politológie a európskych štúdií. V roku 2018 absolvovala študijný pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen Institute of Political Science a na The Hague University of Applied Sciences, na Katedre European Studies and Communication Management prostredníctvom programu ERASMUS+. V roku 2018 zároveň stážovala na ambasáde v Holandskom kráľovstve.

Štefan Ižák: je študentom doktorandského stupňa v Trnave, odbor Etnológia, na univerzite sv. Cyrila a Metoda. Počas magisterského stupňa štúdia absolvoval semester v zahraničí na Karlovej univerzite v Prahe. Počas leta pôsobil na macedónsko-srbskej hranici, kde pôsobil ako dobrovoľník v utečeneckom tábore pri malej pohraničnej dedinke Tabanovce. Venuje sa predovšetkým tematike migrácie ako nástroja prokremeľskej propagandy na Slovensku, o čom píše aj vo svojej dizertačnej práci.

Petronela Gurčíková:  je študentkou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na katedre politológie. V roku 2020 absolvovala študijny pobyt v Prahe na Vysokej škole mezinárodních a veřejnych vztahů Praha, v rámci programu Erasmus +. Zameriava sa predovšetkým na zahraničnú politiku a dezinformácie. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

Adam Tomašovič: je študentom Medzinárodného podnikania na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujíma sa o politiku a medzinárodné dianie ale aj o marketing a propagáciu na sociálnych sieťach. Obľubuje históriu a verí, že poznanie aj starších dejín prijme človeka lepšie kriticky premýšľať nad jednotlivými udalosťami. Ovláda angličtinu a základy španielčiny.

Lukáš Janovič: je študentom Masarykovej univerzity v Brne, kde študuje kombináciu odborov politológia a bezpečnostné a strategické štúdiá. Odborne sa zameriava na propagandu, populizmus a totalitné režimy. Tiež sa zaujíma o históriu, konflikty a kyberkriminalitu. Píše aj pre pridružený portál CyberSec.sk. Ovláda angličtinu a základy ruštiny.

Júlia Jánošíková: je študentkou žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej bakalárskej práci sa venuje mediálnemu obrazu. Momentálne pracuje ako editorka pre spravodajský portál tlačovej agentúry TASR. Zaujíma sa o politiku, ženské práva a dezinformácie. Ovláda anglický jazyk.

Michal Franek: je absolventom odboru politológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Venoval sa primárne konfliktom na Blízkom východe, migrácii či volebným a straníckym systémom. Počas piateho ročníka absolvoval odbornú stáž na Odbore európskych záležitostí v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky. V súčasnosti spolupracuje aj s mimovládnou organizáciou Stratpol. Hovorí plynule anglicky a ovláda základy nemeckého jazyka.

Milan Šuplata: Zakladateľ portálu Antipropaganda.sk. Spoluzakladateľ konferencie GLOBSEC a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI), absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Spojených štátoch amerických na ambasáde Slovenskej republiky.
[/vc_ro