O nás

Antipropaganda.sk je odpoveďou na informačnú vojnu, ktorá už vyše roka v plnom rozsahu prebieha v slovenskom mediálnom priestore. Náš odpor voči jej motívom, prejavom a možným dôsledkom pramení z poznania vlastnej minulosti:

Desaťročia trvajúci totalitný režim premenil kedysi prosperujúce demokratické Československo v zaostalý štát. Prenasledoval, šikanoval, mučil a popravoval svojich občanov na základe ich názoru, viery, politického presvedčenia, alebo úplne svojvoľne. Aby sme nezačali utekať, väznil nás za ostatným drôtom a systematickým psychickým a fyzickým terorom nás nútil udávať sa medzi sebou.

Tieto zločiny by sa nikdy neuskutočnili, ak by sme sa neocitli v akejsi (geograficky určenej) sfére vplyvu mocnosti, ktorá našimi životmi pohŕdala rovnako ako životmi vlastných občanov. Rovnako ako ich, tak aj nás kŕmila viac či menej sofistikovanou propagandou, ktorej cieľom bolo vyvolať nenávisť k svetu za ostnatým drôtom a udržať si absolútnu poslušnosť.

Rovnako ako vtedy, tak aj v časoch mečiarizmu v nás rástol odpor voči svojvôli moci udržiavanej prostredníctvom štátnej propagandy. Kým všetci naši vyšehradskí susedia demokratizovali politický systém a modernizovali ekonomiku, my sme počúvali echo sovietskej propagandy v podobe legendárnych „kapustovín“ Slovenskej televízie.

Našim údelom mala byť koncepcia bájneho „mostu medzi Východom a Západom“, inak povedané zaostalého satelitu za hranicami zjednotenej Európy. Toto obdobie sa našťastie skončilo a spolu s ním aj niektoré ideologické postihnutia: legenda o neutralite, zahraničnopolitický panslavizmus, šovinizmus a nespočetné fóbie. Dnes mnohé z nich vstávajú z mŕtvych v snahe rozkladať našu schopnosť rozpoznávať pravdu a brániť sa pred násilím.

Vedeli sme, že Sovietsky zväz nikdy nemôže byť náš vzor a aj to, že Mečiarových stotisíc pracovných miest vybavených v Moskve je nezmysel. Ani dnes nie sme natoľko hlúpi, aby sme uverili, že Pražská jar bola fašistickým sprisahaním. Neveríme, že Ukrajine vládne fašistická junta, že ruskí vojaci nevykonali anexiu Krymu, že Rusko háji tradičné hodnoty a Západ je naopak číre zlo.

Preto zakladáme tento web ako drobný prejav imunitného systému národa. Budeme odkrývať umelo vytvorenú sieť klamstiev a poloprávd, ktoré si často protirečia a sú v rozpore so záujmami Slovenska.

Náš tím

Monika Masariková: Šéfredaktorka portálu Antipropaganda.sk a spoluzakladateľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje Antipropaganda.sk. V rámci SSPI dnes riadi program Vnútorná bezpečnosť. Predtým pôsobila na Ministerstve vnútra SR, v mimovládnej organizácii Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) aj v Národnej rade Slovenskej republiky ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dnes je doktorandkou na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Jaroslav Naď: Riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje portál Antipropaganda.sk. Predtým pôsobil ako zástupca riaditeľa Strategickej rady a analytik Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI). V štátnej službe pracoval na viacerých pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane politického riaditeľa a vedúceho sekcie obrany na Stálej delegácii SR pri NATO. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Marian Majer: spoluzakladateľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje portál Antipropaganda.sk. Aktuálne pôsobí ako riaditeľ kancelárie a poradca štátneho tajomníka na Ministerstve obrany SR. Pred SSPI pôsobil v mimovládnych organizáciách Inštitút pre stredoeurópsku politiku (CEPI) a Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA), či ako politický riaditeľ na Ministerstve obrany SR. Je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde dnes učí.

Mário Nicolini: Počas dlhoročného pôsobenia na Ministerstve obrany SR bol poradcom viacerých ministrov a štátnych tajomníkov, ako aj vedúcim sekcie obrany na Stálej delegácii SR pri NATO. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici, zakladateľom a čestným prezidentom Euroatlantického centra (EAC).

Milan Šuplata: Zakladateľ portálu Antipropaganda.sk. Spoluzakladateľ konferencie GLOBSEC a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI), absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V rámci Slovenskej atlantickej komisie (SAC) pôsobil ako riaditeľ komunikačného oddelenia, neskôr sa venoval analytickej činnosti v oblasti bezpečnosti a obrany.

Peter Števkov: Projektový spolupracovník portálu Antipropaganda.sk. Doktorand v odbore medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. Pôsobil ako redaktor zahraničnopolitických portálov Sekuritaci.cz a Global Poltitics. Je absolventom Fakulty sociálnych štúdií a Ekonomicko-správnej fakulty MU v Brne.

Mária Pazúrová: Študentka Európskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Počas bakalárskeho štúdia absolvovala študijný pobyt na Bolonskej univerzite v Taliansku. V rámci štúdia, ako aj vo voľnom čase sa zameriava na európsku politiku, problematiku vzťahu kultúry, médií a politiky a venuje sa aj projektu Demagog.sk.

Dominik Plávka: Študent bakalárskeho programu Bezpečnostné a strategické štúdiá a Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne. V roku 2015 absolvoval výmenný zahraničný pobyt Erasmus+ na nemeckej univerzite v Mannheime. V rámci svojho štúdia sa zameriava najmä na oblasť vojenstva a stratégie.

Peter Köles je študent Medzinárodných vzťahov a bezpečnostných a strategických štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Popri štúdiu pôsobí ako stážista v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku (SSPI). Ovláda angličtinu, ruštinu a základy španielčiny.