Ochrana osobných údajov – GDPR

Vážení čitatelia, tieto podmienky spracúvania osobných údajov sa týkajú Vašich osobných údajov, ktoré od vás vyžadujeme pre naše marketingové aktivity. Prosíme Vás, venujte im náležitú pozornosť.

  1. Prihlásením sa na odber newsletteru odberateľ udeľuje prevádzkovateľovi portálu Antipropaganda.sk, ktorým je Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku so sídlom Na vŕšku 8, 811 01 Bratislava, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa.
  2. Účelom spracovania osobných údajov sú marketingové aktivity portálu Antipropaganda.sk, najmä zasielanie newsletteru a iných výstupov.
  3. Prevádzkovateľ môže okrem poskytnutých osobných údajov odberateľa zbierať aj ďalšie údaje pomocou technológie web beacons za účelom skvalitňovania marketingových aktivít. Ide najmä o informácie ako čas, kedy odberateľ otvoril e-mailovú správu, akcie, ktoré odberateľ vykonal, ako napríklad kliknutia na odkazy, či IP adresa.
  4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nepoužiť osobné údaje odberateľa na reklamné účely tretích strán.
  5. Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín ani medzinárodnej organizácii.
  6. Odberateľ má právo kedykoľvek odobrať súhlas na spracovanie jeho osobných údajov tým, že sa odhlási z odberu priamo cez newsletter alebo zašle žiadosť na adresu info@slovaksecurity.org.