Kampaň proti krymským Tatárom vyvrcholila zrušením Medžlisu

Kampaň proti krymským Tatárom vyvrcholila zrušením Medžlisu

Na Kryme, ktorý od februára 2014 okupuje Rusko, bol 26. apríla 2016 Najvyšším súdom zakázaný Medžlis, najvyšší zákonodarný a vládny orgán miestnej tatárskej menšiny. Zákaz Medžlisu je vyvrcholením propagandistickej kampane, ktorú Rusko vedie proti krymským Tatárom.

V apríli 2015 bolo zrušené vysielanie telerozhlasu ATR, do portfólia ktorého spadala aj hlavná časť vysielacieho priestoru v jazyku krymských Tatárov. V posledných mesiacoch boli pritom zadržaní a vypočúvaní políciou viacerí predstavitelia tatárskej menšiny.

Oficiálnym dôvodom pre tieto kroky má byť organizovanie protestov proti okupácii a podvratná protištátna činnosť. Nie je tajomstvom, že Tatári sú lojálni k Ukrajine a odmietajú ruské okupačné orgány.

Tŕňom v oku Ruska bol najmä najvyšší zákonodarný a vládny orgán krymských Tatárov – Medžlis. Rusko sa ho pokúsilo nahradiť bábkovou tatárskou organizáciou Kyyrym birlingi, čo je taktika, ktorú používal aj Sovietsky zväz.

Spor medzi krymskou vládou a Tatármi vyvrcholil v apríli, keď vrchný súd na Kryme rozhodol o zákaze Medžlisu. Súd rozhodoval na žiadosť krymskej najvyššej štátnej zástupkyne Natalie V. Poklonskej. Na základe dôkazov nazhromaždených úradmi Poklonská tvrdila, že v prípade Medžlisu ide o extrémistickú či dokonca teroristickú organizáciu ovládanú západnými štátmi, ktoré ju využívajú pre svoje hry. Na svojom facebookovom profile Poklonská o Medžilise napísala, že ide o organizáciu, ktorá rozširuje propagandu, agresiu a nenávisť voči Rusku, čím rozdúchava etnické pnutie v spoločnosti. Cieľom zákazu tak podľa Poklonskej má byť zabezpečenie stability, poriadku a mieru na území Ruska.

Samotné postavenie Medžlisu mimo zákon je však zrejme protizákonné, pretože nejde o občianske ani náboženské združenie a ako také nebolo na Kryme nikdy zaregistrované. V skutočnosti ide o najvyšší tatársky orgán zložený z volených zástupcov, ktorý ochraňuje práva tejto menšiny.

Medzinárodné spoločenstvo a ľudskoprávne organizácie považujú zákaz za porušenie medzinárodných dohôd, ostro ho kritizujú a žiadajú od Ruska jeho prehodnotenie. Obávajú sa represií proti tatárskej menšine ako takej.

Právny zástupca Mejdžlisu plánuje proti rozhodnutiu súdu podať odvolanie a jeho vrcholní predstavitelia vyhlásili, že inštitúcia bude fungovať v núdzovom režime a že zákaz neznamená jej umlčanie a koniec. Svoju činnosť však bude musieť riadiť zo zahraničia.