O nás

Antipropaganda.sk je odpoveďou na informačnú vojnu, ktorá už vyše roka v plnom rozsahu prebieha v slovenskom mediálnom priestore. Náš odpor voči jej motívom, prejavom a možným dôsledkom pramení z poznania vlastnej minulosti:

Desaťročia trvajúci totalitný režim premenil kedysi prosperujúce demokratické Československo v zaostalý štát. Prenasledoval, šikanoval, mučil a popravoval svojich občanov na základe ich názoru, viery, politického presvedčenia, alebo úplne svojvoľne. Aby sme nezačali utekať, väznil nás za ostatným drôtom a systematickým psychickým a fyzickým terorom nás nútil udávať sa medzi sebou.

Tieto zločiny by sa nikdy neuskutočnili, ak by sme sa neocitli v akejsi (geograficky určenej) sfére vplyvu mocnosti, ktorá našimi životmi pohŕdala rovnako ako životmi vlastných občanov. Rovnako ako ich, tak aj nás kŕmila viac či menej sofistikovanou propagandou, ktorej cieľom bolo vyvolať nenávisť k svetu za ostnatým drôtom a udržať si absolútnu poslušnosť.

Rovnako ako vtedy, tak aj v časoch mečiarizmu v nás rástol odpor voči svojvôli moci udržiavanej prostredníctvom štátnej propagandy. Kým všetci naši vyšehradskí susedia demokratizovali politický systém a modernizovali ekonomiku, my sme počúvali echo sovietskej propagandy v podobe legendárnych „kapustovín“ Slovenskej televízie.

Našim údelom mala byť koncepcia bájneho „mostu medzi Východom a Západom“, inak povedané zaostalého satelitu za hranicami zjednotenej Európy. Toto obdobie sa našťastie skončilo a spolu s ním aj niektoré ideologické postihnutia: legenda o neutralite, zahraničnopolitický panslavizmus, šovinizmus a nespočetné fóbie. Dnes mnohé z nich vstávajú z mŕtvych v snahe rozkladať našu schopnosť rozpoznávať pravdu a brániť sa pred násilím.

Vedeli sme, že Sovietsky zväz nikdy nemôže byť náš vzor a aj to, že Mečiarových stotisíc pracovných miest vybavených v Moskve je nezmysel. Ani dnes nie sme natoľko hlúpi, aby sme uverili, že Pražská jar bola fašistickým sprisahaním. Neveríme, že Ukrajine vládne fašistická junta, že ruskí vojaci nevykonali anexiu Krymu, že Rusko háji tradičné hodnoty a Západ je naopak číre zlo.

Preto zakladáme tento web ako drobný prejav imunitného systému národa. Budeme odkrývať umelo vytvorenú sieť klamstiev a poloprávd, ktoré si často protirečia a sú v rozpore so záujmami Slovenska.

Náš tím

Milica Kopčoková: Šéfredaktorka portálu Antipropaganda.sk a projektová spolupracovníčka SSPI. Podieľa sa na organizácii a realizácii projektov.  Je absolventom magisterského stupňa štúdia v odbore Európske štúdiá, na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V roku 2016 absolvovala študijný pobyt na estónskej univerzite v Tallinne prostredníctvom programu ERASMUS+.

Monika Masariková: Riaditeľka a spoluzakladateľka Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI), ktorý prevádzkuje Antipropaganda.sk. Predtým pôsobila na Ministerstve vnútra SR, v mimovládnej organizácii Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA) aj v Národnej rade Slovenskej republiky ako poradkyňa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva. Dnes je zároveň doktorandkou na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Jaroslav Naď: V súčasnosti Senior Reseach Fellow a bývalý riaditeľ Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku. Predtým pôsobil ako zástupca riaditeľa Strategickej rady a analytik Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI). V štátnej službe pracoval na viacerých pozíciách na Ministerstve obrany SR, vrátane politického riaditeľa a vedúceho sekcie obrany na Stálej delegácii SR pri NATO. Je absolventom Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a študentom doktorandského štúdia na Akadémii ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši.

Dávid Borovský: je študentom bakalárskeho stupňa štúdia, odbor Ekonomika a manažment verejnej správy na Ekonomickej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Dobrovoľnícky pôsobí ako lokálny koordinátor  pre neziskovú organizáciu Students For Liberty a ako prispievateľ pre portál SpeakFreely. Hlavným bodom jeho záujmu je ekonómia a zahraničná politika. Ovláda anglický jazyk a základy nemčiny. 

Katarína Drevená: je študentkou Univerzity Palackého v Olomouci na Katedre politológie a európskych štúdií. V roku 2018 absolvovala študijný pobyt na Eberhard Karls Universität Tübingen Institute of Political Science a na The Hague University of Applied Sciences, na Katedre European Studies and Communication Management prostredníctvom programu ERASMUS+. V roku 2018 zároveň stážovala na ambasáde v Holandskom kráľovstve.

Štefan Ižák: je študentom doktorandského stupňa v Trnave, odbor Etnológia, na univerzite sv. Cyrila a Metoda. Počas magisterského stupňa štúdia absolvoval semester v zahraničí na Karlovej univerzite v Prahe. Počas leta pôsobil na macedónsko-srbskej hranici, kde pôsobil ako dobrovoľník v utečeneckom tábore pri malej pohraničnej dedinke Tabanovce. Venuje sa predovšetkým tematike migrácie ako nástroja prokremeľskej propagandy na Slovensku, o čom píše aj vo svojej dizertačnej práci.

Bibiana Reisenauerová: je študentkou Politológie a Bezpečnostných a strategických štúdií na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne. Okrem iného absolvovala stáž na Odbore pre strategickú komunikáciu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Zimný semester 2017 v rámci programu Erasmus+ strávila štúdiom na zahraničnej univerzite vo Viedni. Venuje sa predovšetkým slovenskej politike, Európskej únii a Východnej Európe. Ovláda angličtinu a nemčinu.

Adam Sitko: je študentom bakalárskeho programu Bezpečnostné a strategické štúdiá a Medzinárodné vzťahy na Masarykovej univerzite v Brne.  V rámci svojho štúdia sa zameriava na zbrojnú a vojenskú problematiku. Ovláda anglický jazyk a základy ruského jazyka.

Milan Šuplata: Zakladateľ portálu Antipropaganda.sk. Spoluzakladateľ konferencie GLOBSEC a Inštitútu pre stredoeurópsku politiku (CEPI), absolvent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí v Spojených štátoch amerických na ambasáde Slovenskej republiky.
[/vc_ro