Ako vznikal ruský obraz o Európskej únii

Ako vznikal ruský obraz o Európskej únii

Európska únia je expanzívna, agresívna a na pokraji kolapsu. To je obraz, ktorý pravidelne ukazujú prokremeľské médiá. Takáto predstava EÚ však nevznikla zo dňa na deň. Oficiálny think thank Európskej ľudovej strany Wilfried Martens Centre for European Studies sa snažil prísť na to, ako takáto predstava vznikla.

Protizápadná ruská propaganda začala pribúdať približne od roku 2011. V Rusku približne v tom čase vypukla veľká vlna protestov proti výsledkom parlamentných volieb. Mýtus o existencii vonkajších nepriateľov Ruska a o potrebe čeliť im a tým bojovať za mier, mal odvrátiť pozornosť od domácich problémov, akými je napríklad ekonomická kríza, ktorá vypukla v roku 2014.

Podľa Kristiny Potapovej, ktorá sa v štúdii pre Wilried Martens Centre zaoberala obrazom Európskej únie v prokremeľských médiách, má práve propaganda v ľuďoch vzbudiť pocit nadradenosti a hrdosti na to, že sú súčasťou veľkého Ruska. A vďaka štátnemu monopolu na informačný priestor možno konštatovať, že ruská propaganda je v tomto smere úspešná. Len 23 percent ruskej populácie má na Európsku úniu pozitívny názor. Drvivá väčšina populácie sa stavia negatívne aj ku vzťahu medzi Ruskom a úniou. Európska únia je medzi Rusmi zároveň najmenej obľúbenou skupinou štátov a medzinárodnou organizáciou. Vyplýva to zo správy Inštitútu pre riadenie verejnej politiky.

Najčastejšie využívanými informačnými prostriedkami, ktoré šíria negatívny obraz o Únii, sú televízie, internetové správy, ale aj sociálne médiá. Kristina Potapova identifikuje tri hlavné mýty alebo obrazy o EÚ, ktoré sa šíria prokremeľskými médiami:

  1. EÚ ako agresívna organizácia

Tento mýtus hovorí predovšetkým o snahách únie o rozdelenie Rusov a následnú likvidáciu ruského národa, o tom, že Európska únia vštepuje svojim jednotlivým členským krajinám rusofóbnu politiku. V neposlednom rade zdôrazňuje, že skrytým zámerom sankcií proti Rusku bola pre úniu snaha zbaviť Rusko jeho prírodných zdrojov.

  1. EÚ na pokraji kolapsu

Tento mýtus je okrem iného spájaný aj s migračnou krízou, ktorá podľa ruskej propagandy EÚ rozkladá. Jej tolerancia k utečencom spôsobuje len to, že páchajú teroristické útoky. To je zároveň živnou pôdou pre fašizmus a nacizmus, ktoré sú v únii na vzostupe. Navyše bez pomoci Ruska únia nemá šancu na prežitie.

  1. Dekadentná Únia

Európska únia podľa prokremeľských médií popiera tradičné hodnoty a morálne princípy. Legalizácia pedofílie, demokratické hodnoty, sloboda slova, rodová rovnosť – toto všetko sú závažné útoky na kresťanské hodnoty a tradičnú spoločnosť. Zároveň Rusko ako jediné môže tradičné hodnoty a morálku ochrániť.

Takýto obraz o Európskej únii však v ruskej spoločnosti nie je zakorenený odjakživa. Na začiatku roku 2013 bolo vnímanie únie medzi Rusmi celkom pozitívne a len 23 percent z nich ju označilo ako potenciálneho agresora. O rok a pol neskôr už bola situácia výrazne odlišná. Podľa Potapovej zlom vo vnímaní únie v ruskej spoločnosti priniesla ukrajinská kríza. Sankcie, ktoré boli na Rusko uvalené, mali podľa prokremeľských médií iba poškodiť ruský trh.

Je teda zrejmé, že negatívne vnímanie nie v ruskej spoločnosti majú na svedomí prostriedky masovej komunikácie, ktoré svojmu publiku predkladajú spomínané scenáre. Snaha o vyváženosť predstáv o únii je však v Rusku veľmi komplikovaná, keďže médiá kontroluje štát. Podľa Potapovej sú však monitorovanie a analýzy ruskej dezinformačnej kampane nesmierne dôležité. Ich význam okrem iného spočíva v tom, že EÚ môže lepšie predpovedať budúce zameranie ruskej politiky a tým na ňu aj lepšie reagovať.