Operátori sa boja 5G konšpirátorov

Operátori sa boja 5G konšpirátorov

Konšpirátori útočia na bezdrôtovú technológiu, ktorá podľa nich prispieva k rozširovaniu nového koronavírusu. Európska únia na základe toho čelí dezinformáciám o 5G sieti, ktorá má byť hlavným bodom ekonomického zotavenia z pandémie COVID-19.

Štúdia spoločnosti IPSOS, ktorú si nechali vypracovať pre združenie telekomunikačných operátorov ETNO, podľa agentúry Reuters zdôrazňuje ťažký boj, ktorý čaká jednotlivé vlády EÚ.

„Kým väčšina Európanov nemá s 5G sieťami problém, asi desať percent opýtaných zastáva negatívny názor na túto technológiu. IPSOS tiež testoval niektoré mýty o 5G a zistil, že hoci v ne verí malá menšina, podstatná časť Európanov si nie je istá, či sú aj mylné,“ uviedlo združenie ETNO.

Štúdia napríklad zistila, že jeden z dvoch respondentov si nebol istý, či má 5G negatívny vplyv na životné prostredie alebo či je 5G žiarenie neškodné pre včely. Štúdia, ktorá sa uskutočnila v auguste, sa týkala 7 350 osôb v 23 krajinách EÚ vrátane Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Spojeného kráľovstva.

Čo je to tá 5G sieť?

Ide o telekomunikačné systémy piatej generácie. V nasledujúcom desaťročí budú práve 5G siete jedným z najdôležitejších stavebných prvkov digitálnej ekonomiky.

5G sieť má poskytovať široké pásmo pripojenia nie len pre jednotlivých používateľov, ale aj pre pripojené objekty využívané v zdravotníctve, alebo v energetike. Súvisí tiež s používaním super výkonných počítačov, umelej inteligencie a internetu – predurčuje ju to teda byť základom digitálnej transformácie nielen na Slovensku ale aj v celej EÚ.

„Vedecké dôkazy o vystavení elektromagnetickému poľu potvrdzujú, že siete 5G nespôsobia viac elektromagnetických emisií, ako je povolené. To znamená, že 5G nemôže mať negatívny vplyv na zdravie ľudí,“ deklaruje EÚ.

Vystavenie verejnosti elektromagnetickým poliam je vždy minimálne 10-krát nižšie, ako je odporúčané vo výsledkoch vedeckého skúmania. V EÚ sú tieto limity až 50-krát nižšie.

Šíri sa teda koronavírus pomocou 5G siete?

Nie, medzi koronavírusom a technológiou 5G nie je žiadna súvislosť. Fyzikálne to ani nie je možné. Navyše neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by preukázal vplyv elektronických signálov na ľudský imunitný systém ani DNA. Takéto konšpirácie sa opakovane objavujú a sprevádzali už zavedenie Wi-Fi routerov, 3G aj 4G siete.

Vyššia podpora 5G sieti

Podľa analýzy by EÚ by mala jasnejšie argumentovať fakty týkajúce sa 5G sieti. Okrem toho by mali EÚ krajiny viac podporovať 5G, uviedla generálna riaditeľka ETNO Lise Fuhr.

„Štúdia ukazuje jasnú potrebu ďalej argumentovať v prospech výhod 5G nad rámec rýchlejšej a lepšej konektivity,“ uviedol manažér IPSOS Gerd Callewaert.