Česká tajná služba považuje šírenie dezinformácií za jednu z najzávažnejších hrozieb

Rusko a Čína zintenzívnili spravodajské operácie v Česku.

Aktuálna výročná správa českej bezpečnostnej informačnej služby (BIS) označila za najvážnejšie hrozby pre krajinu šíriteľov proruských dezinformácií a čínske snahy o získanie spolupracovníkov medzi akademikmi a v štátnych inštitúciách.

Podľa BIS v prípade Ruska nie je hlavnou hrozbou niektorá z jeho spravodajských zložiek, ale nekonvenčný (hybridný) charakter ruských operácií. Nie sú cielené len na Česko, ale aj na ostatných členov NATO, ktoré Rusko chápe ako hlavnú vojenskú hrozbu pre svoju bezpečnosť. Kľúčovým ruským cieľom je mať dosah na manipulovanie s rozhodovacími procesmi a jednotlivcami, a tak donútiť protistranu k akciám, ktoré ju oslabia.

Čínske aktivity v Česku sú do rozsahu porovnateľné s ruskými. Zásadnou bezpečnostnou hrozbou je podľa BIS nárast aktivít čínskych spravodajských dôstojníkov, ktorých hlavnou úlohou je vyhľadávanie a kontaktovanie potenciálnych spolupracovníkov a agentov medzi českými občanmi.

V roku 2018 pôsobili na území Česka príslušníci a spolupracovníci všetkých ruských tajných služieb, t.j. civilnej SVR, vojenskej GRU a služby pre vnútornú bezpečnosť  FSB. Bezpečnostným problémom je podľa BIS aj dlhodobo predimenzované personálne obsadenie ruskej diplomatickej misie v Českej republike.

Spravodajské kapacity Ruska boli čiastočne oslabené vyhostením troch spravodajských dôstojníkov, ku ktorému došlo v reakcii na útok nervovoparalytickou látkou novičok britskom Salisbury. Keď Británia oznámila podrobnosti o útoku, Rusko sa snažilo navodiť dojem, že jed mohol mať pôvod v Česku. Podľa zistenia BIS sa na českom území podobná látka nikdy nevyvíjala ani neskladovala.

Rezidentúra jednej z ruských tajných služieb sa okrem toho zaujímala aj o komunitu ruských občanov. Pomocou zberu informácií a budovania vplyvových sietí sa usilovala o marginalizovanie protikremeľsky orientových subjektov. Naopak sa snažila posilňovať vplyv takých, ktoré sympatizovali so súčasným ruským politickým vedením.

BIS v súčinnosti s partnerskou spravodajskou službou získala informácie o aktivitách ruskej FSB, ktorá na českom území budovala informačnú a komunikačnú infraštruktúru. Táto infraštruktúra bola súčasťou rozsiahleho systému, ktorý mal slúžiť na utajované informačné a kybernetické operácie globálneho rozsahu. Sieť bola v spolupráci s políciou rozbitá.

Podľa správy BIS aj proruskí aktivisti v posledných rokoch stále intenzívnejšie a systematickejšie broja proti aktuálnemu politickému usporiadaniu Českej republiky a jej členstvu v NATO a EÚ. Podieľajú sa na šírení vykonštruovaných tém, zveličovaní hrozieb a vytváraní imaginárnych problémov. Využívaním zavádzajúcich, manipulatívnych alebo klamlivých tvrdení proruskí aktivisti pôsobia na verejnú mienku a vyvolávajú strach a napätie v spoločnosti. Toto prispieva k jej polarizácii, radikalizácii a k podkopávaniu dôvery obyvateľov k princípom demokratického štátu.

Proruskí aktivisti ovplyvňovali verejnú mienku okrem iného aj rozširovaním rôznych konšpiračných teórií a proruskej propagandy. Najdôležitejším médiom na jej šírenie boli internet, sociálne siete, vlastné videokanály, ale aj rôzne takzvané alternatívne médiá. Tieto informačné kanály sú v súčasnosti hlavnými zdrojmi dezinformácií v prospech Ruskej federácie.

BIS tvrdí, že sa zintenzívnili aj čínske spravodajské aktivity na českom území, na ktorom pôsobili všetky významné čínske spravodajské služby. BIS zaznamenala rastúci počet čínskych pozvánok na školenia a semináre, ktoré boli adresované akademickej obci a študentom. Čínska strana pozvaným uhrádza všetky výdavky na cestu a k tomu ešte pridáva aj vreckové. Týmto si Čína vytvára sieť osôb, ktoré sa jej môžu cítiť nejakým spôsobom „zaviazané“ a budú ochotnejšie spolupracovať. Na oslovovanie potenciálnych spolupracovníkov z radov študentov alebo štátnych úradníkov používajú Číňania aj sociálnu sieť LinkedIn.

ŽIADNE KOMENTÁRE