Europoslanec Milan Uhrík hrubo zavádza o štátnych dotáciách pre mimovládne organizácie

Europoslanec Milan Uhrík hrubo zavádza o štátnych dotáciách pre mimovládne organizácie

Europoslanec Milan Uhrík (ĽSNS) veľmi šikovne, no zároveň podpásovo až falošne pracuje s faktami. Najnovšie sa snaží nabudiť dojem, že štátne dotácie idú iba zlým liberálom, ale na chudákov starčekov nezostávajú peniaze. Keby to bola pravda, tak by o tom nebol článok na portáli Antipropaganda.

Jednou zo základných komunikačných stratégií Ľudovej strany Naše Slovensko je šírenie nenávisti voči neexistujúcim nepriateľom – raz sú to Rómovia, inokedy migranti, potom LGBTI komunita, svoje si užije Európska únia a v neposlednom rade aj „zlé“ média. 

Vo svojom nedávnom facebookovom statuse sa europoslanec Milan Uhrík snažil nakombinovať viacerých „nepriateľov.“ V statuse obviňuje vládu Petra Pellegriniho a vládu Igora Matoviča z plytvania peňazí na „pochybné mimovládky.“ 

Svoj status dopĺňa obrázkom, v ktorom vymenúva niektoré schválené projekty a podporené organizácie. Uhrík do svojho statusu vyberá iba projekty, ktoré sa zaoberajú pomocou pre utečencov, LGBTI komunitu, či prevenciou proti extrémizmu.

Podľa europoslanca sú peniaze využité na tieto projekty „plytvaním“ a obviňuje vládu, že tieto peniaze nedáva radšej chorým deťom a seniorom.

Uhrík sa tak snaží vykresliť utečencov, LGBTI komunitu, či iné menšiny ako štátom vyvolené skupiny, ktoré sú finančne preferované na úkor bežných ľudí, ktorým štát podľa neho nijako nepomáha. 

Seba zároveň stavia do úlohy „spravodlivého“ politika, ktorý by tento systém zrušil a dal peniaze „slušným ľuďom v núdzi“.

Zdroj: FB Milan Uhrík – europoslanec

Ako Uhrík „zabudol“ podstatné veci

Uhrík sa snaží navodiť dojem, že dotácie od štátu dostali iba a len projekty, či organizácie zaoberajúce sa utečencami, minoritami, LGBTI komunitou a bojom proti extrémizmu. 

To však nie je pravda. Uhrík uvádza naozaj schválené projekty. Dotácie však pochádzajú len z jedného dotačného programu ministerstva spravodlivosti, ktorý sa vyslovene zaoberá podporou ľudských práv a predchádzaniu všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných prejavov intolerancie. O tom však už Uhrík mlčí.

Keďže je táto dotačná schéma určená na zníženie diskriminácie, tak je prirodzené, že peniaze dostanú projekty zamerané na znevýhodnené menšiny a nie na nákup nových traktorov. 

Vedome zavádza alebo nevie čítať

Keďže samotný europoslanec Uhrík v komentároch pod statusom zdieľal aj link na všetky schválené projekty z tohto programu, musel o svojej manipulácii vedieť. 

A teraz trochu čísel. Uhrík zo 42 schválených projektov účelovo vybral desať, teda 23,8 percenta. Celkovo tento program na podporu ľudských práv rozdelil 769 500 eur. Na Uhríkom vybraných desať projektov išlo 169 tisíc eur, čo je – a teraz pozor – 22 percent z celkovej alokácie. Takže akože štátom vyvolené organizácie, ktoré žijú na úkor ostatných, dostali priemerne trochu menej na projekt, ako tí akože chudáci ostatní.  

Ministerstvo spravodlivosti totiž v tej istej výzve schválilo aj projekty pre znevýhodnené a hendikepované skupiny ľudí, ktorí nie sú ani utečencami, ani minoritami, ani LGBTI komunitou. Napríklad projekty Slovenského zväzu telesne postihnutých, Únie materských centier, Asociácie nepočujúcich Slovenska ANEPS a mnohých ďalších. 

Peniaze taktiež dostali rôzne vzdelávacie projekty, či projekty určené pre deti. 

V Bruseli zabudol na dátumy

Hoci Uhrík v statuse spomína aj vládu Igora Matoviča. dotácie schválilo ministerstvo spravodlivosti ešte 28. februára (deň pred voľbami) za vlády Petra Pellegriniho a ministra Gábora Gála (Most-Híd).

Iba samotné ministerstvo spravodlivosti má aj ďalšie dotácie určené presne ohrozeným skupinám, pre ktoré Uhrík pýta peniaze. Tak napríklad z dotácií na po pomoc obetiam trestných činov schválili deviatim mimovládnym organizáciám podporu 221 tisíc eur s priemernou výškou podpory 24 600 eur. Tieto mimovládky pomáhajú deťom alebo týraným ženám. 

Existenciu tohto programu však Uhrík už zamlčiava. Nesedelo by mu to totiž do obrazu o „pochybných mimovládkach“ a o preferovaných migrantoch, minoritách, LGBTI komunite a zabudnutých deťoch a senioroch. 

Do Uhríkovho manipulatívneho obrazu sa nehodí ani fakt, že dotačné schémy majú aj všetky ostatné ministerstvá, ktoré podporujú rôzne mimovládne organizácie podľa ich zamerania. Stačí sa pozrieť na jednotlivé webové stránky ministerstiev, či už ministerstvo práce, alebo rezort kultúry, financií alebo aj samotný úrad vlády poskytuje dotácie.

Mimovládne organizácie operujú v širokom spektre sociálnych aktivít pre rôzne skupiny ľudí a nie len pre tie skupiny, z ktorých Uhrík vytvára nepriateľov. 

Ak už Uhrík vo svojom statuse hovorí o senioroch, stačilo by sa mu pozrieť na zoznam schválených dotácií na stránke ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny. 

Práve toto ministerstvo schválilo tento rok dotácie v oveľa vyššej sume ako projekty z Uhríkovho statusu pre rôzne spolky dôchodcov ako napr. „Fórum pre pomoc starším“ – národná sieť, cirkevné organizácie, združenia na pomoc ľuďom bez domova, či domovy a centrá sociálnych služieb, ktoré slúžia práve tým, o ktorých Uhrík tvrdí, že sú ukrátení kvôli migrantom.

Aj napriek zreteľnej manipulácii a zjednodušeniu má Uhríkov status už viac ako 4-tisíc zdieľaní.