Ruská propaganda neminula ani parlamentné voľby na Ukrajine. Čo priniesli pred voľbami ukrajinské médiá?

Cez víkend sa u nášho najväčšieho suseda konali predčasné parlamentné voľby. Skupina mimovládnych organizácií sa preto rozhodla monitorovať vybrané ukrajinské médiá práve v tomto období . Aké sú zistenia výskumníkov?

Koalícia organizácií, pozostávajúca z The Commission on Journalism Ethics, Human Rights Platform, StopFake a Ukrainian Media and Communications Institute priniesla pred pár dňami priebežné poznatky z výskumu, ktorý vykonávali v období od 22. júna do 12. júla 2019.

Cieľom projektu bolo monitorovať mediálne pokrytie volieb, ktoré, ako dnes už vieme, s veľkou prevahou vyhrala strana Sluha ľudu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Čo sme sa teda dozvedeli?

V prvom rade to, že niektoré médiá vo veľkej miere informovali neobjektívne. Častým úkazom bolo, že politickí kandidáti prichádzali s témami ako vystrihnutými z učebnice ruskej propagandy. Problémom však je, že k týmto témam nebol poskytnutý žiadny alternatívny názor, respektíve iné argumenty, ktoré by sa týkali danej problematiky. Podľa prieskumu takéto správanie vykazovali najmä televízne kanály Inter, NewsOne, 112 a webová stránka Strana.ua.

A aké naratívy boli v týchto médiách často spomínané? Ako príklady môžeme uviesť, že “NATO nie je správny smer pre Ukrajinu“, “ukrajinská pravoslávna cirkev je schizmatická“, “legitimizácia Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej ľudovej republiky“, “legitimizácia okupácie Krymu“, potreba “obnovenia vzťahov s Ruskom“, ale aj to, že “Ukrajina bola silnejšia v partnerstve s Ruskom, ako s Európskou úniou“.

Z výskumu okrem iného vyplýva, že médiá sú rozdelené na základe politických preferencií a sú pod veľkým tlakom svojich vlastníkov. „Televízne kanály demonštrovali politické postoje a preferovali určité politické sily, zatiaľ čo ignorovali ostatné. Porušovali tak právo verejnosti na vyvážené a objektívne informácie o volebnom procese. Okrem toho, niektoré médiá porušovali aj zákon, keď zverejňovali výsledky prieskumov, a najmä preferencie politických strán“, tvrdí Diana Dutsyk z Ukrainian Media and Communications Institute.

Počas obdobia monitorovania bolo zaznamenaných 93 prípadov možného porušenia novinárskeho etického kódexu niektorými zo sledovaných médií. Tieto zistenia boli sformulované do sťažností a posunuté Komisii pre novinársku etiku, ktorá 6 z nich videla ako opodstatnené a ďalej ich riešila.

Jedna z výskumníčok, Ielyzaveta Kuzmenko, zdôrazňuje aj nerovnosť v mediálnom pokrytí medzi mužmi a ženami. Ako tvrdí, podľa výsledkov monitoringu bolo až 90% hlavného vysielacieho času venovaného mužom, čo podľa nej okrem iného aj perfektne ilustruje nerovnomerné zastúpenie pohlaví v politike.

Organizácie v prieskume pokračovali aj po odprezentovaní priebežných zistení a konečné výsledky monitoringu budú zverejnené 29. augusta.

ŽIADNE KOMENTÁRE