Zem a Vek šíri falošné správy: EÚ vydiera kandidátov na členstvo

Zem a Vek šíri falošné správy: EÚ vydiera kandidátov na členstvo

Zem a Vek priniesol správu o tom, ako „eurozapredanci“ diktujú Srbsku likvidačné podmienky v prístupových rokovaniach do Únie. Ako býva zvykom, v texte sa objavujú nepresnosti a zavádzanie.

Konšpiračný magazín Zem a Vek publikoval článok, v ktorom autor opisuje „likvidačné“ podmienky pre Srbsko od komisára pre rozširovanie EÚ Johannesa Hahna. Srbsko má byť ponížené tým, že musí uznať nezávislosť Kosova a zaviesť sankcie voči Rusku, čo by Srbov poškodilo vzhľadom na vzájomný obchod medzi oboma krajinami. Skutočnosť je však iná, ako ju Zem a Vek prezentuje.

Autor v článku píše, že  „v súčasnosti už nie je hlavnou podmienkou vstupu do EÚ splnenie nejakých ekonomických, hospodárskych, legislatívnych či bezpečnostných ukazovateľov a kritérií, ale hlavne splnenie kritérií politických, a to najmä tých, ktoré sú čo najviac zamerané proti Rusku…“. Toto nie je pravda, pre vstup nových členských štátov do Únie boli vždy dôležité aj politické kritériá, no nie tak ako to autor interpretuje. Pristúpenie nových členov do EÚ upravujú tri takzvané Kodanské kritériá.

  1. Politické – kandidátska krajina musí mať stabilné demokratické inštitúcie, vládu práva, ochranu ľudských práv a rešpekt k menšinám.
  2. Ekonomické – kandidátska krajina musí mať fungujúcu trhovú ekonomiku a musí byť konkurencieschopná, aby odolala trhovým silám vo vnútri EÚ.
  3. Legislatívne – kandidátska krajina musí prebrať a zapracovať všetku legislatívu EÚ.

V prípade krajín západného Balkánu vzhľadom na ich komplikovanú minulosť boli stanovené ešte ďalšie podmienky zamerané na regionálnu spoluprácu a dobré susedské vzťahy. Žiadna podmienka však neukladá Srbsku povinnosť uznať nezávislosť Kosova.

Článok ďalej zdôrazňuje, že zavedenie sankcií voči Rusku, ku ktorým by Srbsko po vstupe do Európskej únie pristúpilo, by poškodilo vzájomne prekvitajúci obchod. Áno, je pravda, že Ruská federácia je pre Srbsko druhým najväčším obchodným partnerom a 7,8 percenta celkových transakcií srbského obchodu sa odohráva medzi srbskými a ruskými spoločnosťami. V porovnaní so 63,9 percentným podielom obchodu so štátmi Únie je toto číslo nízke a zavedenie sankcií by nemalo taký vplyv na srbskú ekonomiku, ako je naznačované.  

V závere článku autor píše: „Myslím, že odpoveď je každému jasná a v dnešnej dobe by sa do krachujúcej EÚ hrnul len totálny blázon. A myslím, že toto si dobre uvedomujú aj srbskí politici a podľa toho sa aj zariadia.“ Toto je evidentné zavádzanie, pretože pôvodná správa, prevzatá z pochybných zdrojov, bola publikovaná 22. februára 2017, na portáli Zem a Vek bola uverejnená 1. marca 2017. Medzitým Srbsko otvorilo ďalšie kapitoly svojich prístupových rokovaní, čo je v protiklade s autorovým tvrdením.

Článku okrem spomínaných nepresností, chýba aj odkaz na primárny zdroj, ktorý informáciu priniesol. Odkazy uvádzané autorom pracujú iba s prebranou správou, navyše väčšina z nich obsahuje ten istý text preložený do rôznych jazykov. Navyše o zmienených podmiekach neexistuje žiadne oficiálne vyhlásenie či už zo strany predstaviteľov EÚ alebo Srbska, a preto je spôsob akým článok správu podáva hrubým zavádzaním.  

Toto nebol prvý prípad takéto zavádzania alebo úmyselného ohýbania pravdy. Zem a Vek takéto články publikuje pravidelne, príkladom môže byť zavádzanie ohľadom slovenskej účasti na výcvikovej misii NATO v Pobaltí.