Slovenskí konšpirátori spájajú svoje sily

Slovenskí konšpirátori spájajú svoje sily

Hlavné správy, Zem a Vek, Slobodný vysielač, Medzičas a DAV DVA založili Asociáciu nezávislých médií (ANM). Jej cieľom má byť ochrana slobodnej žurnalistiky.

Asociácia nezávislých médií vznikla 3. decembra 2016 s cieľom spájania „síl pri obhajobe všeobecných a nespochybniteľných práv na slobodu slova a prejavu, ktoré sú vystavené čoraz väčšiemu ohrozeniu”. Medzi jej zakladajúcich členov patria známe konšpiračné weby, ktoré samy seba označujú ako alternatívu voči tradičným médiám.

Úlohou ANM má byť aj právna ochrana jej členov pred aktivistami upozorňujúcimi na šírenie nepravdivých informácií, a tiež pred mainstreamovými médiami. Asociácia chce vstupovať do legislatívneho procesu a vydávať stanoviská k zákonom, ktoré upravujú činnosť médií. Svojim čitateľom chce zároveň vyslať signál, že sa spájajú v boji za ochranu slobody prejavu.

Asociácia uvádza, že „je pripravená zastrešovať aj ďalšie nezávislé médiá, ktoré sa budú stotožňovať so základnými princípmi žurnalistiky vylučujúcej systematickú propagandu”. Toto tvrdenie vyznieva paradoxne, pretože sú to práve zakladajúci členovia ANM, ktorí pravidelne uverejňujú dezinformácie a proruskú propagandu. Ako vyzerá narábanie s pravdou v týchto médiách si môžete pozrieť na Antipropaganda.sk v jednom z analyzovaných článkov TU

Konšpiračné weby sa v súčasnosti tešia obľube najmä u mladých Slovákov do štyridsať rokov. V štúdii Inštitútu pre verejné otázky výrazná väčšina opýtaných uviedla, že tieto weby predstavujú alternatívu voči tradičným médiám. Zo štúdie taktiež vyplýva, že tretina týchto respondentov sympatizuje s hodnotami Kotlebovej ĽSNS.